Внесено предложение преди разглеждането на законопроекта за допълнение на Закона за здравето на второ четене от председателят на Комисията по здравеопазване предвижда здравният министър да предлага на правителството да обявява извънредна епидемична обстановка след препоръка на Главния държавен здравен инспектор.

Защо се отказаха да дават повече власт на здравния министър

Първоначалната идея на управляващите във внесения и одобрен от Министерски съвет законопроект бе на здравния министър да се предоставят правомощия с допълнение на чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето да обявява противоепидемична обстановка.

По всяка вероятност така се прави опит да се предаде по-голяма легитимност на наложените ограничителни мерки, тъй като ще се налагат с Решение на колективен орган и същевременно върховен на изпълнителната власт в Република България. Това решение по всяка вероятност ще е в сила поне до 13 юли, реално извънредното положение ще продължи общо 4 месеца.

Може би така се отговаря и на вълната от критиките, включително и от Адвокатския съвет, че с министерските заповеди основни права на гражданите ще бъдат ограничавани, без да има основание за това.

Ако управляващите на всяка цена желаят да избегнат института на извънредното положение, и същевременно да спазят Конституцията с ограничаването на правото на придвижване и евентуално на свободна стопанска инициатива, то тогава следва да предложат проект за закона за промяна на основния закон.

Трябва ли да се правят промени в Конституцията точно сега

За тази цел обаче е необходимо доста голямо мнозинство от 2/3 от народните представители или 160, тоест за да бъде такъв законопроект приет.

Подобно мнозинство се събра през 2016 г., когато се правеха промени в Конституцията в главата за съдебната власт, надали обаче сега някой желае да минава през тази процедура.

Все пак обаче, ако наистина се тръгне по този ред, то би следвало в главата от Конституцията, където са разписани правомощията на Министерски съвет, да се добави ново – обявяване на извънредна епидемична обстановка по предложение на здравния министър след препоръка на главния държавния инспектор.

И да се направи промяна и в главата, където са разписани правата и задълженията на гражданите, като в чл. 57, ал.3, където се допуска ограничаване на някои права при извънредно положение, да се допълни и „при извънредна епидемична обстановка”.

По-добър е следният вариант – вместо да се вмъква в съществуващото изречение и така да се създава опасност от двусмислие, то по-добре да се създаде нова алинея 4, която да е в следния смисъл „При извънредна епидемична обстановка, обявена с Решение на Министерски съвет могат да се ограничават временно отделни права на гражданите, с изключение на посочените в ал.3. ”

В такъв случай се получава известно повторение, но е по-добър вариант, отколкото да се получава двусмислие и предпоставка за разнопосочни тълкувания.

Защо от МС смятат, че няма нарушение на Конституцията

Разковничето, на което се позовава Министерски съвет е в „друго извънредно положение”, тоест може да се тълкува в посока, че не е задължително да е института на извънредното положение, който е в правомощията на Народното събрание.

В такъв случай би могло да се поиска тълкувателно решение на чл. 57, ал. 3 по отношение на понятието друго извънредно положение, за което се приема, че минава извънредната епидемична обстановка.

Фактът обаче, че ограничаването на отделните права трябва да става със закон, означава, че се допуска нарушение, па макар и да е с Решение на Министерски съвет.

Една промяна в Конституцията, особено такава, която касае потенциално ограничаване на права не се прави от днес за утре, необходимо е най-малко 6 месеца обществено обсъждане, за да се претеглят всички ЗА и ПРОТИВ, а в настоящата ситуация няма на разположение толкова време.

Затова най-добрият вариант би бил този законопроект да не бъде разглеждан, тъй като е в нарушение на Конституцията, както и да бъде погледнат, да понятието друго извънредно положение може да се свърже с извънредна епидемична обстановка, но как ще се измъкнем от конституционното задължение ограничаването на правата на гражданите да става със закон.

За да се избегне това и да се приеме законопроекта при обявена извънредна епидемична обстановка от Министерски съвет, следва предвижданите ограничения в правата да внасят като законопроект за разглеждане от парламента. Така Конституцията няма да се нарушава, а и освен това ще има по-голяма яснота.