Много хора познават състоянието, при което имат всичко – богатство, семейство, престижна работа, но въпреки това се появява смътно чувство, че нещо недостига.

И е неразбираемо, защото имат всичко… Ето това е верният признак на кризата на средната възраст.

Признаци на криза на средната възраст

Постиженията във външния свят са важни, но те не носят пълно удовлетворение и щастие, ако не са хармония с вътрешните ценности. Когато няма хармония човек изпитва дискомфорт.

Кризата може да се определи по следните признаци:

• Необяснима тревога и тъга, за която няма видими причини;
• Липса на неудовлетворение от работа, лошо настроение, усещане за загубено време;
• Чувство, че живеем не собствения си живот;

Сред успешните хора са много тези, които градят живота си, ориентирайки се по външните показатели – благосъстояние, висока социално положение.

Определяне на ценностите

Повечето хора отговарят на въпроса „Какво е важно за вас?” със „семейство” или „здраве”.

Но това е само дума, а всички влагат различен смисъл.

За един семейство означава подкрепа и внимание, за друг – безопасност и здрав гръб.

За трети – близки емоционални отношения и доверие.

Здравето също се разбира по различен начин от всеки.

За някои означава да спрат да настиват и да започнат активно да действат, а за други да изчакат Еверест и да се гмурнат на 10-метрова дълбочина и да открият ново ниво на вътрешна свобода.

Когато правим нещо заради другите, ние изпитваме радост, а причинявайки им страдание, обричаме и самите себе си.

И когато започваме да се потапяме в този смисъл на душата, да се вслушаме в тези стремежи, ние постепенно опознаваме своята мечта и се съединяваме с тази енергия, която е скрита в нея.

Тези, които действат, изхождайки от дълбините на своите ценности, нямат усещане за празнина и за чувство за загубено време.

Процесът на достигане към целта е изпълнен със смисъл.

Ако човек живее с мисълта, че не е достатъчно добър, той започва да вижда и в другите това.

Ако е щастлив, не извършва зло и на другите желае щастие.

Когато постепенно променяме своите мисли, ние променяме живота си.

И когато търсим щастие за себе си – и то не само физическо, но и на други 2 нива.

Ежедневна радост

Това е проста практика, която ни позволява да подобрим състоянието си и да повишим емоционалния фон.

Отделете няколко минути в края на деня.

Усамотете се на някое тихо място, на което никой няма да попречи на вашите размишления.

И мислено се върнете на всички събития на изминалия ден.

Спомнете си 5 радостни моменти, които могат да бъдат забележителни като ново постижение или победа, или мимолетни.

А може би, сте се усмихнали на непознат човек или сте се усмихнали на някого.

Почувствайте благодарност за това, което сте преживели.

Ако в паметта ви така и не открие нищо радостно за изминалия ден, благодарете си за това, което не сте обърнали внимание.

И настройте фокусът си на внимание, за да забележите обикновените радости на следващия ден.

Повтаряйки тази практика ежедневно, скоро ще установите, че с всеки изминал ден радостните ви моменти стават все повече и повече.

Тези на пръв поглед мимолетни преживявания ще преобразят емоционалния ви интелект и ще повишат нивото ви на щастие.