Най-скъпоценният ресурс на лидера – това е не времето, а концентрацията. Времето тече еднакво за всички и само концентрацията ни помага да направим нещо.

Когато ние насочим вниманието си върху конкретен разговор или някаква задача, то с минимален разход на време, ние постигаме максимален ефект.

Но ако не ни се отдава да се концентрираме върху работата, то и цяло денонощие ще ни бъде малко, за да свършим същото. Какви изводи може да си направи от това всеки от нас?

Нужно е да осъзнаем колко е важно да подобрим способността си да се концентрираме и да насочваме вниманието си, свеждайки до минимум отвличащите вниманието ни моменти.

Един от най-важните стъпки към постигането на тази цел е контролът върху емоциите. Психологът Виктор Джонстън нарича емоциите „хедонистични селективни усилватели“ – те повишават обема на определени сигнали сред заобикалящия ни шум, привличайки вниманието ни към определени събития и отвличайки го от други. С други думи емоциите са магнитите на вниманието.

Съответно, опознаването на емоциите и тяхното регулиране е необходимо за продуктивната насоченост на вашето внимание. Ето и няколко практически указания:

• Укрепвайте способността си да се съсредоточавате – може да се развие с помощта на различни практики – медитация, водене на дневник, почивка в природата, редовни занимания със спорт и качествен сън.

Всичко посочено укрепва вниманието, помага ви да се избавите от отвличащите ви фактори и да управлявате емоциите си ефективно. Дори малкият разход на време за медитация, отдих в природата и спорт, ще донесат очевидни плодове.

Неотдавнашно изследване показало, че няколко минути медитация на ден, един час седмично в природата, кратки записки в дневник вечер забележимо повишават самочувствието на човек.

Дори и някои психолози посочват, че в резултат на тези практики се повишава и личната ефективност. Важно е редовното изпълнение на тези ежедневни и ежеседмични упражнения.

Въпреки че сами по себе си тези занимания доставят удоволствие, не е нужно да бъдат смятани за лукс – това е инвестиция в собствената максимална ефективност.

Някои професионалисти в началото на кариерата си често се сдобиват с успех, поради това, че са успели да се откажат от тези „подпороци“ – те малко спят, не се занимават със спорт, работят по цял ден.

След известно време благодарение на тези жертви такива хора могат да успяват повече, но в резултат способността им да се съсредоточават значително отслабва.

И въпреки че ръководителите на най-високо ниво продължават да работят с всичките си сили, в новия етап те създават нещо ценно не благодарение на допълнителни часове работа, а на по-високото качество, поради по-добрата им способност да се концентрират.

• Спрете течовете – вниманието е мимолетно, нашата способност да се съсредоточаваме е твърде ограничена. Разсейващите фактори могат да подкопаят и най-ефективното ръководство, поради това е необходимо да избягваме всяко едно „оттичане на вниманието“.

Преди няколко седмици психологът Виктор Джонстън посочи: „Всички тези функции на нашите телефони и прочие мобилни устройства – свирене, мигане, светена на червени цифри – имат за цел да привлекат вниманието ни, създавайки у нас усещането за спешност.

Но доколко всъщност са неотложни тези съобщения и обаждания? Те изобщо не са спешни – така че изключете телефона си и всичко останало“.
Разрушително действа на концентрацията и „мултитанскинга“.

Могат да се изпълняват едновременно няколко дейности, не изискващи концентрация, но е необходима много енергия за съсредоточаването върху изпълнението на сложни задачи.