С появата на дете в семейството пред родителите изникват множество въпроси, от правилното решение на които до голяма степен зависи бъдещето и на детето, и на семейството.

Всички родители искат да дадат на своите деца всичко най-добро, но проблемът е в избора на методи на възпитание и способи за поощрение и наказание.

Защо детето може да бъде разглезено?

В семействата с единствено и дългоочаквано дете често се създава ситуация, когато малкото се превръща в център на внимание и грижа от страна на родителите.

Около него се върти живота на цялото семейство, детските желания се изпълняват, а интересите насърчават.

Любовта на родителите се затвърждава с чести и скъпи подаръци, често за сметка на потребностите на останалите членове на семейството.

Аналогична ситуация може да се наблюдава и в случай на болнаво, слабо дете, когато с прекомерна любов родителите се опитват да компенсират ограничените му физически възможности.

Резултат от подобни отношения в семейството може да стане поява на егоистичен, разглезен човек, който не е свикнал да му се отказва.

Другата крайност, която води до капризи и егоизъм, е недостиг на внимание от страна на възрастните, които смятат подаръците и презадоволяването за най-добро проявление на любовта.

Но за децата по-важни са не скъпите подаръци, а грижата и вниманието, проява на интерес към детските проблеми.

Децата, особено в ранна възраст, много ценят и обичат родителите, които играят с тях, без да показват признаци на отегчение.

Възрастови особености на малките деца и тийнейджърите

За да израсне детето като хармонична личност и добър човек, родителите трябва от самото му раждане да следват обмислена система за поощрение и наказание.

Новородените поне до 6 месеца е невъзможно да бъдат разглезени.

Плачът на детето – това не са капризи, а сигнали за жизнени потребности.

На тази възраст ласките и утешенията трябва да бъдат колкото се може повече.

Впоследствие това се проявява с устойчивост на стрес, способност за съчувствие към другите, по-голяма комуникативност на малкото човече.

Като се започне от 6 месеца детето трябва да се научи на няколко разумни ограничения и забрани. Не трябва всичко да се разрешава от съображения за безопасност.

Остри предмети, горещ котлон, електрически прибори, всички потенциално опасни места у дома трябва да бъдат под забрана.

Засега детето не разбира думите и може да реагира на острия глас и интонацията.

Постепенно трябва да му се обясни от какво е предизвикана забраната, като това се прави без крясъци и раздразнение.

Децата от 1 до 3 години често подлагат на сериозен тест търпението на възрастните.

Това е трудна възраст, първата криза на растежа, децата започват да опознават света, да проверяват границите на позволеното.

Те са склонни към истерии, опитват се с крясъци да постигнат желаното.

За родителите е много важно да не се противопоставят на детето, да не крещят и в никакъв случай да не бият.

Със своето поведение родителите трябва да покажат, че крясъците няма да помогнат, и да се обяснят причините за отказа.

Постепенно децата се научават да разбират причините и последствията от своите постъпки, договарянето с тях става по-лесно.

Но опитите да настояват на своето с всякакви средства ще продължи още доста дълго време.