Много родители вече за слушали за диалоговите форми на възпитание, но засега не знаят как да ги прилагат на практика.

Как да развиваме детето с помощта на общуване?

Каква полза носят такива диалози на детето и как правилно да ги проведем?

И така възпитанието в диалогова форма помага на детето да…

1. … бъде самостоятелно и да преодолява трудности

Съществуват различни форми за позитивен диалог и се започва с похвала.

Когато хвалите детето, не забравяйте да му обясните, за какво именно получава поощрение.

Полезно е да се отбелязва неговото усърдие, като казваме, че ни е приятно, когато само си мие чинията или когато само сяда да си пише домашните.

Друга интересна форма е съвместното четене или измисляне на приказки.

От приказките децата получават своите първи знания какво се случва в живота.

Например, неприятности и изпитания, в които изпада героят, в крайна сметка му помагат да стане по-силен и находчив.

Понякога в приказките се срещат и нееднозначни персонажи, които на пръв поглед са злодеи, а след това се установява, че зад тяхното поведение стоят някакви причини.

Има няколко начина за работа с приказки, сред тях са 3 основни:

• Разбиране на вече съществуващи приказки;
• Измисляне на нов финал за вече съществуващи приказки;
• Съчиняване на нова приказка;

С помощта на приказки ще помогнете на детето да промени своето отношение към ситуацията, която преживява като безизходна или несправедлива.

Детето се научава да гледа на проблема от различни страни, да търси варианти за изход и да не се чувства малко и безпомощно.

2. … формиране на правилна самооценка

За детето родителят е непреклонен авторитет.

Ако родителите кажат на детето, че е лошо, то ще повярва искрено в това.

В случай че детето направи някаква беля, е важно да му се каже със съобщително изречение, а не като възклицателно – с обвинителен тон:
„Неприятно ми е, като скубеш своите съученички” или „Сърдя се, когато се разправяш с момченцата в двора”.

Детето е важно да знае защо го наказват.

Ако просто го накажете в ъгъла и го оставите само да си търси причината за наказанието, то ще реши, че е лошо и заслужава наказание.

В резултат самооценката на детето се понижава.

3. … да бъде личност

Детето от ранна възраст е необходимо да знае, че родителите се отнасят към неговото мнение с уважение.

Бъдете готови да вникнете в това, което малкото се опитва да каже, дори ако само за себе си още не го е формулирал.

Проблемът е, че децата все още не умеят да изразяват своите чувства и мисли като възрастни.

Затова се старайте да изслушвате детето, дори и да говори дълго.

4. … да отстоява мнението си

С възрастта детето формира своето мнение.

Но често не се отчита или просто се игнорира, защото детето не умее да го отстоява.

Трябва да се има предвид, че тази сложна наука се овладява именно в детството.

5. … да се доверява на родителите и да не се сблъсква с тийнейджърската депресия

Отношенията на доверие между родители и деца са много важни.

Всеки родител е важно да гледа и обсъжда филми заедно с децата.

Това е ефективен начин за намиране на общ език и да поговорим на сложни теми в детето.