Калцитонинът е хормон на щитовидната жлеза, повишеното ниво на който е типично за медуларния тиреоиден рак.

Калцитонин – това е?

Хормон, който се образува от С-клетките на щитовидната жлеза, понижаващ нивото на калция в кръвта, антагонист на паратхормона. Калцитонинът е онкомаркер в диагностиката на медуларния рак на щитовидната жлеза.

Онкомаркерът е вещество, което се образува от злокачествени клетки или от организма в отговор на наличието на тумор.
Калцитонинът се състои от 32 аминокиселини, молекулната му маса е 3500.

Образува се в парафоликуларните С-клетки на щитовидната жлеза – 1% от всички клетки. Отделя се от големия белтък – прокалцитонин преди попадане в кръвта.

Рецепторите на калцитонина се намират в костите, бъбреците, главния мозък – хипокампус, хипофиза, тестисите, лимфоцитите.

Стимулатор на секрецията на калцитонина е понижаване на нивото на калция в кръвта – хипокалцемия. Екскретира се от организма чрез черния дроб и бъбреците. Времето за полуизвеждане е около 10 минути.

Медуларният рак на щитовидната жлеза се развива от парафоликуларните С-клетки, като съставлява 5-10% от всички злокачествени тумори на този орган.

Функция на калцитонина в човешкото тяло

• Понижава усвояването на желязото в червата;
• Стимулира отделянето на натрий, калций, пикочна киселина, повишава дневна диуреза;
• Понижава активността на остеокластите – предотвратява резорбцията, тоест разрушаването, на костите;
• Стимулатор на синтез на витамин Д;
• Слабо противовъзпалително действие;
• Понижава секрецията на стомашни сокове;

Нивото на калцитонина зависи от концентрацията на свободния калций и паратхормона. При медуларния рак на щитовидната жлеза се развива мутация в С-клетките на щитовидната жлеза, те започват активно да се делят и да продуцират калцитонин.

Именно, поради тази причина този хормон значително се повишава при този вид тумори. При други ракови заболявания туморната тъкан може да съдържа С-клетки, които и водят до повишаване на нивото на калцитонина в кръвта.

Показания за изследване на калцитонин

• Диагностика на медуларния рак на щитовидната жлеза;
• Диагностика на хиперплазия на С-клетките на щитовидната жлеза;
• Откриване на метастази;
• Роднини по права линия, болни от рак на щитовидната жлеза;

Медуларният рак на щитовидната жлеза, съпровождащ се със синдром на множествени ендокринни неоплазии от 2-ри тип, възниква на фона на мутации в онкогена RET в десетата хромозома.

Наследяването е по автозомно-доминантен тип с на практика 100% проявление под формата на възникване на рак.

Изследване на калцитонин не се извършва:

• В рамките на оценка на функцията на щитовидната жлеза;
• В процеса на диагностика на остеопороза;
• При лечение с препарати на основата на този хормон;

Норма в кръвта, нанограма на литър

• Мъже – до 8.4;
• Жени – до 5.0;

Помнете, че всяка лаборатория, и по-точно лабораторното оборудване и реактивите имат „свои“ норми. В бланката на лабораторното изследване са в графата референтни стойности или норма.

Отрицателният резултат от изследването на калцитонина не е доказателство за липса на онкологично заболяване. Понижено ниво на калцитонина се наблюдава при пълно премахване на щитовидната жлеза.

Провокационни тестове

С няколко пъти по-чувствителни, отколкото самостоятелното изследването на този хормон в кръвта. Назначават се при нормални резултати от изследването, но при наличие на медуларен карцином.

Определя се изходното ниво на калцитонина, впоследствие се инжектира интравенозно калциев глюконат или пентагастарин, които стимулират освобождаването на калцитонин. След 5-10-15 минути се взема отново кръв за изследване и се определя покачването на нивото на калцитонина.