Всеки от нас желае да стане по-добър, но много малко от нас правят нещо в тази насока, аргументирайки своето безсилие с липсата на свободно време.

Ще бъдете изненадани, но ако си открадвате само няколко минути дневно, можете да постигнете впечатляващи резултати в дългосрочна перспектива.

Значимостта на малките усилия в постигането на големи цели се доказва от историята на Бел Бет Купър – съосновател на аналитична платформа и един от най-добрите създатели на съдържание за уеб.

Следвайки правилото „прави по малко, но редовно“, за година успяла да постигне внушителни резултати:

• Отделяйки на изучаването на френски език само по 5 минути на ден, Бел за година се научила бегло да чете, да пише и да говори на този език.
• Протичайки по една страница, преди да заспи, за година успяла да прочете 5 пъти повече книги, отколкото обикновено.

Тайната на този успех се състои в малките ежедневни ритуали, изпълнявани за дълъг период от време, благодарение на които се постигат и грандиозни успехи.

Това пък се доказва от изследванията на научния сътрудник на Станфордския университет Б. Джордж Фога.

Всеки малък полезен навик рано или късно ще промени живота ви в положителна посока, ако следвате 4 основни принципа.

Започнете от малкото и ежедневно повтаряйте едно малко действие

Основната причина за неуспехи при постигането на глобални цели е твърде високите изисквания към себе си.

Между отправната точка и резултата, който вие желаете да постигнете, стои цяла пропаст. Поради тази причина във формирането на навиците е много важен правилният подход.

Този подход всъщност се състои от 3 правила – напомняне, режим и поощрение. И те са неразривно свързани помежду си.

Първото е сигнал, сработващ като тригер, който отключва второто, собствено необходимо действие, водещо до третото, тоест желаният резултат.

Прост и нагледен пример от живота – светофарът светва зелено, ние преминаваме кръстовището и се доближаваме до крайната точка.

Всъщност е по-важно да се съсредоточим върху редовното повторение на навиците, а не върху тяхната ефективност. С други думи, първо количеството, след това качеството.

Например, желаете да предпазите зъбите си от кариес, и покрай обикновеното миене на зъбите с четка и паста, смятаме да придобием навик и да използваме конец за зъби.

Ако започнете да почиствате и пространствата между зъбите с конец, това ще ви отнеме около 10 минути – ще издържите така максимум седмица.

А ако пък първо започнете с един зъб, след седмица – 2, и след това – 3 и така нататък, то резултатът ще дойде от само себе си.

Да започнете с малкото, е като да имате суперсила.

Четене – една страница преди лягане

Въпреки че Бел би могла да чете и повече, тази цел е била важна, тъй като дори и прочитането на една страница вече считала за победа.

По-късно, когато навикът вече укрепнал, Бел поставила таймер на 15 минути и чела през това време, макар и в крайна сметка да се получило около 30 минути четене вечер и толкова повечето сутрини.

Френски – по един урок всяка сутрин

Бел се опитвала да учи френски и преди, но нейните начинания не се увенчавали с успех.

След като твърдо решила да се захване с този език, в нейния график се появил нов ежедневен навик-ритуал – да минава по един урок по френски език в онлайн платформа, който отнема 5 минути.