Опитните родители знаят, че всяко дете е мило и носи радост в моментите, когато спи дълбоко. Дневният сън е времето, в което родителите могат да обърнат внимание на себе си – да приготвят храна, да свършат част от домакинската работа, а понякога и да поработят.

Но периодът на дневните „тихи часове” с времето завършва.

За родителите става все по-трудно да накарат детето да спи следобед, и сякаш вече е готово да мине без този отдих.

Преход към нощен сън при деца – топ правила

Как да разберем, че детето е готово да бодърства от сутрин до вечер

Преди да се вземе важното решение за прекратяване на дневния сън за детето е необходимо да сме сигурни, че то наистина е пораснало и е готово да бодърства цял ден.

Този момент не идва внезапно. Децата в предучилищна възраст не съобщават сами, че вече са големи и няма да спят повече през деня, най-малкото, защото не умеят да ценят своята степен на готовност.

По какви признаци трябва да се ориентираме при оценка на състоянието на детето:

Затруднения при вечерното заспиване

Общото количество часове сън при децата се състои и от нощен и от дневен отдих. И ако от дневен вече няма нужда, но послушният малчуган заспива след обед, то количеството часове отдих се натрупват повече от необходимото.

Организмът сам регулира съотношението между бодърстване и сън и затова заспиването вече става все по-трудно. И то до толкова, че заспиването става много по-късно от предвиденото.

Трудности при заспиване следобед

Заспиването през деня става трудно, детето се върти в леглото, играе си с играчки, книжки, става. Казва, че не иска да спи и не може. И така се случва постоянно.

Еднакво добро настроение през целия ден

Ако детето има нужда от дневен сън, то към часа на неговото начало изглежда уморено, а настроението му се разваля. Появяват се така добре познатите на родителите капризи заради сънливост и превъзбуда.

Ако пък нощният отдих е достатъчен за детето, то през целия ден е в добро настроение, без безпочвени капризи и истерии. Силите и енергията също му стигат до вечерта.

Лесно ставане сутрин

Ако след неволно пропускане на следобедния сън или пък след безплодни опити за заспиване през деня детето спи нормално през нощта и се събужда бодро и отпочинало, това означава, че тихият час може да бъде прекратен.

Как да помогнем на детето да спре да спи следобед

Ако детето вече е готово за преустановяване на следобедния сън и нощният отдих му е достатъчен, за да е добро и изпълнено с енергия през целия ден, това означава, че може да спи само по веднъж на ден като възрастен.

Разбира се, продължителността на нощния сън е по-голяма, отколкото при възрастни, и колкото по-малко е детето, толкова по-дълго ще спи през нощта.

При съставяне на режима трябва да се отчита, че при преустановяване на дневния сън продължителността на нощния нараства. Но не с толкова часове, колкото е бил следобедният.

Ако детето е спало или лежало в леглото по 1.5-2 часа през деня, то нощният сън ще се увеличи с час. А ако до преустановяването на следобедния сън са е бил достатъчен само около час отдих за детето, то тогава нощният сън може и да не се увеличи.

Как да облекчим прехода към нощен сън?

Разполагаме с няколко подсказки, които могат да са полезни както за родители, така и за хората, които се грижат за деца.

Анализ на готовността за прекратяване на сиестата

Ако родителите не са сигурни, че детето ще издържи цял ден без сън, е необходимо съставяне на график и да се отбелязва колко е спало, какво е било настроението му през деня.

Преходът към нощен отдих не става за ден

При децата трябва да има време за преходен период, който може да бъде много различен, в зависимост от особеностите на детето, неговата възраст и здравословно състояние.

При заболявания и в период на оздравяване, при повишено физическо, емоционално и умствено натоварване дори и възрастните имат нужда от дневен сън.

Дори и по-големи деца, след начало на училищните занятия, се връщат към дневния сън както и когато растат най-бързо, и това е напълно нормално.