Човешкият живот е едновременно безкрайно дълъг и същевременно толкова къс.

Когато сме на 20, всичко ни се струва сякаш сега започва и просто няма невъзможни неща, защото всичко изглежда толкова лесно, когато цялото време на света е пред теб.

Но ако попитате баба си или дядо си какво е чувството да си на 90 и дали не е скучно, със сигурност ще ви отговорят, че се чувстват по-млади и им се живее повече от всякога, просто процесите в тялото им са забавени и вече нямат възможността да са толкова активни както на младини.

Но уви, това е част живота, без значение дали на растение, животно или човек, всичко има своето начало и своя логичен край.

Раждаме се, растем, живеем, оставяме нещо зад себе си, остаряваме и логичnият край на всичко това е смъртта. Но кой реално е готов да се прости с този свят? На всеки му се живее.

Благодарение на времената, в които живеем и скоростта, с която науката всеки ден се развива, дори и продължителността на живота е фактор, който търпи изменения.

Само си представете, че по времето на Римската империя, средната продължителност на живота е била 30, по време на Световните войни – 50, а в наши дни вече е над 80 години.

Но всичко на този свят търпи промени и развитие, та дори и нещата, които както се казва са ни дадени даром – животът и неговата продължителност например.

В момента учените са открили странна, но и същевременно много важна находка при изследвания с животни.

Те се занимават с изследвания върху мишки и по-специално плешиви плъхове.

Учените са открили, че този вид мишки могат да контролират възрастта, на която да умрат.

За скромните си размери, тези гризачи живеят изключително дълго, някои от тях достигат възраст от 20 години.

Учените се захващат с това интересно явление, за да го разнищят, и разбира се, да използват новополучените знания и резултати за подобряването на човешката раса.

Изследователите са достигнали до извода, че причината за контролираното дълголетие на тези гризачи е свързано с протеинът HSP25, който се съдържа в кръвта на мишките.

Този протеин е саморегулиращ се и успява да получи пълна информация, за това кои клетки са заразени, кои протеини са с неправилна структура и от какви заболявания има опасност.

Освен това, HSP25 също предотвратява процесите на стареене в клетките, като постоянно се грижи за тъканите, предпазва ги от заболявания, закърняване и други болестопричинители.

Учените са достигнали до извода, че  дълголетието при гризачите е пряко свързано с наличието на тази протеинова верига и в момента правят изследвания, за да се разбере дали тове вещество ще бъде безопасно за хората и дали ще има същия ефект в човешкия метаболизъм.

Освен че стареенето ще бъде драстично забавено и средностатистическият човек ще увеличи продължителността на живота си с десетилетия, Алцхаймерът и Паркинсонът не биха били повече проблем за населението.

Тъй като и двете заболявания са на нервна основа, която пряко зависи от съдържанието и състоянието на протеините в организма, те не биха били повече заплаха, защото, ако всичко от мишките действа и при хората, HSP25 би се погрижил срещу  неприятелските клетки.