Училищните оценки – колко много означават в живота на съвременния ученик.

Образователната система обхваща децата още преди първи клас – на практика всички деца посещават предучилищна още на 5-6 години, а много се записват на детски кръжоци.

Един от най-честите въпроси при познанство е: „Как се учиш?“

И често именно тази информация се изнася като първоначална оценка на човека.

1. Детството на оценка

Думата оценка се използва доста често и в директен, и в противоположен смисъл едновременно.

Произхожда от глагола „оценявам“.

Но какво оценяват учителите, самият ученик, неговите родители и приятели?

Училищният педагог гледа само на знанията и навиците, които може да покаже детето.

Оценките за контролна или домашна работа – това е показател, тъй като от нея се вижда колко добре са усвоени знанията по темата.

Но и самото дете, и хората, които го заобикалят пренасят оценката на училищните знания върху неговата личност.

Получава се следната ситуация – добре се учиш, означава, че си най-добрия, а ако си лош ученик, не ставаш за нищо.

Това се случва, защото училището заема важно място в живота на съвременното дете.

Родителите на новото поколение знаят колко е важно качественото обучение и затова толкова се залага на него.

Подготовката за училище понякога започва дори не 2 години до постъпването в първи клас, а от много по-ранна възраст.

Английският за най-малките, математика за малки деца, детството не трябва да преминава напразно, то трябва да работи за бъдещето.

Естествено, на училище детето тръгва с мантрата, че трябва да се учи добре и това е най-важното в неговия живот.

Но показателите за добра обучаемост са училищните оценки.

2. Какво е най-важното за детето?

В стремежа за качествено образование и добри оценки няма нищо лошо, ако самото дете, родители и учители не прекаляват.

Оценките в училище в определена степен характеризират човешките качества на ученика, но това е само част от живота, а не изчерпателна характеристика.

Дори висшето образование не гарантира успехи в работата и още повече щастие в живота, а точно към това се стреми всеки в дълбините на душата си.

Какъв е смисълът от изобилие от дипломи, престижна работа и дори богатство?

Разбираема е логиката.

Ще получа добро образование, а това означава, че ще мога да се устроя на високоплатена работа и ще имам ресурси, с които да си осигуря това, което ми е нужно за щастие.

Но именно тази верига може да бъде разкъсана на всяко място и във всеки момент.

3. Децата имат нужда от подкрепа

Особено тежко е на децата, които не могат да се учат, поради особеностите в своето развитие.

Логопедични проблеми, дислексия и дисграфия – обща преумора – това, което е било рядко преди 30 години сега измъчва едва ли не всяко второ дете, превръщайки училищното детство в истински кошмар.

Почти във всяко училище ще се намери ученик, който има нужда от невролог.

Но невинаги родители и учители могат навреме да разпознаят проблема и да се обърнат към специалист.

В крайна сметка времето и образователния процес си върви.

А оценките стават все по-ниски и по-ниски, детето се учи все по-трудно, само се приписва в групата на неуспяващите.

Всъщност има нужда от друг подход в ученето и вяра в себе си.