Инфекциите на пикочния мехур и пикочните пътища са доста разпространени сред жените на различна възраст.

Възпалението винаги се съпровожда с множество неприятни симптоми и причинява множество неудобства на жените.

Изследванията показват, че спазването на питеен режим може да се разглежда като съставна част на лечение и ефективна профилактика на инфекции.

Значение на питейния режим – данни от изследванията

В изследванията взели участие повече от 400 жени на детеродна възраст с активен полов живот.

Особен интерес за учените представлявал питейният режим – лекарите се интересували от обема на приеманите течности в денонощието.

Средният обем на потребление на течности съставлявал около 1.5 литра или около 6 чаши вода.

Всички жени, които вземали участие в изследването, били разпределени в 2 групи:

 • Участниците от първата трябвало да пият не по-малко от 1.5 литра вода дневно, като строго спазват питеен режим;
 • Втората група – контролна, водела обичаен начин на живот, без да се спазват никакви препоръки от специалисти;

В продължение на 12 месеца участниците минавали през редовни прегледи – оценявало се състоянието на отделителната система чрез контрол на кръвните изследвания. Всички трябвало да отговарят на въпроси от анкета.

След завършване на експеримента, учените започнали да правят оценка на резултатите. Сред групата жени, които спазвали питеен режим, инфекции били регистрирани само при 40% от пациентките.

Но това били единични случаи, без усложнения. В групата, в която жените не се придържали към никакви препоръки, инфекции били регистрирани при почти всички – 88%.

Рецидивите били по няколко пъти годишно. Като цяло разпространението на инфекция на пикочния мехур в групата жени, които спазвали питеен режим, било наполовина по-ниско, отколкото в групата, която не го спазвала.

Лекарите забелязали разлика и във формирането на рецидиви – в групата жени спазващи питеен режим, между периодите на обостряне минавало повече време.

За контролната група, които не пиели достатъчно вода, средният общ период на инфекциите, бил около 83 дни. А за другата група – повече от 150 дни.

Изследователите отбелязали, че тази разлика е съществена и заслужава вниманието от страна на специалистите. Тези данни позволяват да се разгледа питейният режим не само като профилактика, но и като съставна част от лечението на инфекции на пикочния мехур и на бъбреците.

Нов поглед върху профилактиката

Профилактиката на заболявания на пикочния мехур предполага въздействие на всички причини и предразполагащи фактори за тяхното формиране и развитие, а също и за укрепване на защитните сили на организма. Сред основните препоръки на специалистите са:

 • Спазване на правилата за лична хигиена;
 • Използване на качествени хипоалергенни средства;
 • Спазване на правила за подмиване;
 • Препоръчва се избягване на преохлаждания;
 • Своевременно лечение на заболявания на органите на коремната кухина и на малкия таз;
 • Санация на устната кухина;
 • Смяна на долното бельо и в някои случаи на женските хигиенни средства;
 • Медикаментозна профилактика, която се назначава индивидуални;
 • Някои видове упражнения, използвани при лечение и профилактика на цистит;

Спазването на питеен режим също може да включва списък от профилактични мероприятия

А отчитайки широкото разпространение на инфекциите на пикочния мехур сред жените и допълнителни положителни влияния на питейния режим, тези препоръки трябва да се спазват всички.

Пиенето на достатъчно вода ще спомогне за нормална работа на бъбреците

Освен това позволява отмиване на патогенните бактерии, което значително понижава риска от възпаления. А то вече има място, то ще спомогне за лечение на заболявания, а също и за предотвратяване на усложнения.