Спомнете си какво ви се е случило през 2019 г., и си съставете планове за новата в четири стъпки.

Какво ще ни трябва, за да си направим план за 2020 г.

 • 3 часа свободно време, погрижете се нищо да не ви разсейва;
 • Голям лист хартия и стикери – по-добре да пишем на хартия, и на компютър става;
 • Химикал и цветни маркери;
 • Маса или дъска, за да разделим всичко, което сме записали;
 • Календар или други бележки, за да си спомним какво ни се е случило през отминалата година;
 • Близки хора – можем да направим това упражнение сами, но ползата от обсъждането е по-голяма.

1.Опитайте да си спомните какво ви се е случило през 2019 г.

Погледнете свои снимки, това, което сте си записвали, календар, чатове с близки хора. Така ще си спомним какво сме преживели през изминалата година. Поставете таймер на 1 час, който да ви уведоми при изтичането му и започвайте.

След това отговорете на следните въпроси:

 • Какви са били основните събития на годината? Какво е предизвикало у вас чувство за гордост, радост, любов?
 • Какви трудности сте срещнали? Какво ви е причинило болка и ви е накарало да се чувствате тъжни?
 • На какво сте се научили за година? Какво сте научили за себе си, другите хора, за света?

На всеки въпрос отделяйте минимум по 3 минути. Ако правите упражнението с близък човек, обсъдете какво ви е удивило, какво сте успели да запомните, как тези събития са ви повлияли, какво ще си спомняте от 2019 г. след 5 години.

Сега пренесете на голям лист на компютъра или на документ на компютъра.

 • 5 важни събития – поздравете себе си и празнувайте тези победи;
 • 5 трудности – радвайте се, че те са зад гърба ви, и не са ви сломили. И не мислете повече за тях.
 • 5 уроци – времето не се превръща автоматично в урок, трябва сами да го изведем.

2.Оценете живота си в този момент

Помислете в какви житейски сфери всичко е наред и в кои има нужда от допълнително внимание. Оценете всяка сфера от 1 до 5 точки, колко удовлетворени се чувствате в нея – 1 – пълно неудовлетворение, 5 – напълно удовлетворен.

Например, сферите могат да бъдат следните – здраве, общуване, семейство, творчество и кариера, финанси, емоционално самочувствие.

Помислете защо сте поставили точно тази оценка. Какво не ви стига в една или в друга сфера? Какво трябва да променим? Ако оценката е висока, как да я задържим на това ниво? Отбележете това на голям лист под списък списъците с важните събития и уроци.

3.Поставете целите си за следващата година

Отговорете на въпросите, като отделяте на всеки по 3 минути:

 • Какво искате да постигнете? На какво желаете да се научите? Записвайте всичко, което ви идва наум. Това е вашият голям списък.
 • Кои точки от големия списък ще направят настоящата година наистина успешна? Изберете това, което е наистина важно за вас. Това е краткият ви списък.

Върнете се към целите от краткия списък и го формулирайте по-ясно. Помислете как в края на годината ще определите дали сте постигнали успех или не. Добавете краен срок, конкретно действие или число.

Определете своята мотивация. За всяка цел назовете три потребности или желания, които ни подбуждат да се стремим към тях. Ако жалете да започнете собствен бизнес, мотивацията може да бъде следната – апетит за риск, допълнителен доход, желание за доказване, на това, което сте способни. Когато знаете причината, по-лесно ще стигнете до целта.

4.Определяне на посоката за действие

Съставете реалистичен план за действие. За тази цел разгледайте тези точки, като отново отделите по 3 минути:

 • Ключови точки – на всеки 3 месеца трябва да минавате по една точка. Така ще виждате, че се движите в правилната посока.
 • Нови навици – какви е необходимо да бъдат навиците и възгледите ви, за да постигнете целите си?
 • Връзки – с кого трябва да изградим или да укрепим връзката си? Кой може да ни вдъхнови и да ни подкрепи по пътя?
 • Вредни навици – от какво трябва да се откажем.

Напишете на голям лист целите и основните стъпки за тяхното постигане. Поставете в календара напомняния след 3, 6 и 9 месеца, за да проследим своя прогрес през годината.