Според народната мъдрост, едно преместване е равно на 2 пожара. Дори възрастните членове на семейството изпитват сериозен стрес, когато се наложи смяна на жилището. Какво да говорим за децата?

Поради своята възраст те познават само един свят, само този, който ги заобикаля в техния първи дом. И изведнъж всичко около тях трябва да се промени.

Малчуганите понякога възприемат преместването като природно бедствие, което абсолютно не зависи от тяхната воля.

Родителите често приемат това сериозно решение, като се основават само на собствените си съображения, текущи материални и финансови обстоятелства, евентуално израстване в кариерата.

Обикновено не се замислят каква травма нанасят на психиката на детето. И колкото е по-голямо, толкова по-неблагоприятни може да са последствията от едно преместване.

Преместване в нов дом - как реагират децата

Как родителите вземат решение за преместване в нов дом

Възрастните трябва да са наясно, че това е най-важното решение, което касае всички членове на семейството и завинаги променя техния живот. Освен това този опит може да бъде и травмиращ. Не може да не се отчита този фактор.

От една страна, психиката на децата е достатъчно гъвкава, което позволява да се адаптира към някои промени. От друга страна, рязката смяна на установения начин на живот може да прерасне в осезаема психологическа травма. Детето може да я преодолее само с подкрепа на възрастните.

Всички възможни последствия е възможно да се определят предварително от родителите. При преместване детето може да загуби своите приятели, среда, познато училище и вече да няма достъп до извънкласни занятия. 

Във връзка с това родителите следва да анализират и да определят конкретните плюсове и минуси, които децата получават в замяна на предишния живот.

Напълно е възможно

Невинаги възрастните успяват да контролират външни събития. Преместването може да е наложено от външни събития – развод, смяна на местоработата на някой от родителите. 

Ако смяната на местожителството е неизбежна, задължително трябва да обсъдим това дори с най-малките членове на семейството.

Необходимо е колкото се може по-подробно и честно да се обясни необходимостта от преместване, да се даде на децата цялата информация. Най-малкото в обема, който са способни да разберат на тази крехка  възраст, и да бъдем готови за негативна реакция.

За намаляване на напрежението, дайте им възможност да участват в планирането на преместването, отчетете техните желания при търсене на ново училище, подходяща спортна площадка или зони за отдих.

Особености при преместване с малки деца

Обикновено децата на възраст до 6 години възприемат преместването почти безболезнено. Обясненията за това са много прости:

  • Тези деца нямат обширни социални връзки, разкъсването на които да промени кардинално техния живот и съответно да получат психологическа травма.
  • Родителите за тях са основен авторитет. Малките деца им се доверяват напълно, без да се съмняват в правилността на техните решения.
  • Психиката на детето в тази възраст е достатъчно гъвкава – позволява по-бързо приспособяване към смяна на обстановката, особено ако носи позитивни промени.

Все пак не трябва да се игнорират възможните страхове на детето. Родителите във всеки случай трябва да се опитат да спестят всяка травмираща ситуация.

Как се адаптира към новия дом психиката на детето в училищна възраст

По-трудно е за родителите, които имат по-голямо дете. Ако то още учи в начално училище, може лесно да се адаптира към новите условия. Няма още силна привързаност към съученици и учители. А с децата, с които са били в една група в детската градина, най-вероятно вече са се забравили.

Но и по-малките деца също се нуждаят от обстоятелствено и детайлно разяснение на причините за преместването.

Нуждаят се от психологическа подкрепа и допълнително внимание от страна на родителите. За разлика от малките деца, по-големите осъзнават, че в живота настъпват сериозни промени.

Детските психолози не са на единно мнение кога е най-доброто време за преместване. Едни смятат, че оптималният период е лятната ваканция. Други настояват, че децата е по-лесно да се местят в средата на учебната година.

Тогава по-лесно ще се адаптират към новото училище и новия клас. Изборът за времето на преместване е най-добре да се обсъди на семеен съвет и да се уповаваме на конкретна ситуация, а също и на индивидуалните особености на детето.