Изпращането на сексуални съобщения и снимки (секстинг) е популярна практика в Съединените щати и въпреки че често е заклеймявана като рискована или просто като израз на лошо поведение, тя може да донесе ползи за двойките, показва ново проучване.

В изследването са включени 870 души на възраст между 18 и 82 години, които попълнили онлайн проучване относно секстинга, което може да бъде дефинирано като изпращане на експлицитни сексуални съобщения или снимки, най-често посредством мобилен телефон.

Като цяло, 88% от участниците споделят, че са разменяли подобни съобщения поне с един човек през целия си живот. Около 74% споделят, че са правили това, докато са били в сериозна връзка, а 43 % споделят, че са изпращали сексуални съобщения по време на неангажираща връзка. Само 12% признават, че са практикували секстинг с някого другиго докато изневеряват на партньора си.

И нещо повече – секстингът изглежда има и някои ползи: хората, които го практикуват по-често имат по-високо ниво на сексуално удовлетворение, заключава проучването.

По-ранните проучвания на секстинга се фокусират върху рисковете от подобна практика, но ако това е само опасно нещо, то никога нямаше да бъде толкова популярно, споделя един от провеждащите проучването.

Резултатите са предварителни, но следващи проучвания могат да проучат въпроса дали подобна практика на изпращане на сексуални съобщения могат да бъдат използвани като форма на терапия, за да подобрят комуникацията помежду им или да увеличат нивото на интимност.

От друга страна, ако секстингът е индикатор за проблеми във връзката за някои партньори, то терапевтите биха могли да идентифицират тези проблеми и да се насочат към тяхното разрешаване.

По-доброто разбиране на практиката на изпращане на сексуални съобщения в една връзка може да „помогне“ на хората да развият типа връзки, които желаят.

Изследователите също така откриват, че при хората, участвали в изследването и които имат изключително сериозна връзка, но са посочили, че техният секстинг е бил нежелан, в смисъл, че са се съгласили да участват, но не са имали желание наистина да го правят, то той се асоциира с по-ниски нива на сексуално удовлетворение.

В тези случаи не е ясно дали секстингът се е отразил на връзката или хората са го практикували в опит да подобрят своята вече обременена с проблеми връзка.

Бъдещи изследвания ще прегледат по-задълбочено връзката между нежелания секстинг и удовлетворението във връзката между партньори в наистина сериозни отношения.

Преобладаването на секстинга сред хората, участвали в проучването, може да е по-високо в сравнение с населението като цяло, отбелязват изследователите. Участниците в него попълват он-лайн изследване относно секстинга, което предполага, че те може да са технически по-грамотни или по-заинтересовани от него в сравнение с останалите хора, които не могат или не влизат онлайн толкова често.

Проучване, проведено през 2013 година сред студенти в колежа открива, че 80% от анкетираните споделят, че са получавали сексуални съобщения, а 67% споделят, че изпращат такива.