Навярно много от вас са слушали за това, че един от главните фактори за жизнения успех е правилното обкръжение.

Социалните ни контакти могат да ни помогнат или да преуспеем или да останем неудачници и да сме винаги от страната от губещите. При това следва да се отбележи, че общуването с околните винаги трябва да се осъществява на основата на реципрочност – сега ще ви помогнат на вас, а утре полезни за другите ще бъдете вие.

Наличието на връзка между нивото на социално взаимодействие и развитието на нервната система на човека повече от десет години се явяваше обект на изучаване на учени от различни сфери.

Към настоящия момент учени успяха да установят, че активният социален живот и по-голямото количество социални контакти положително се отразяват на ораторското майсторство, на умението на човек да слуша и да развива останалите си комуникативни навици.

По време на последните изследвания, организирани от група учени от Оксфордския университет, се установило наличието на още една интересна взаимовръзка. Оказва се, че наличието на приятели у човека и техният брой може да се отрази на структурата на неговия главен мозък.

Общителността и дружелюбността се отразяват на умствените способности. Този факт бил установен чрез 4-седмичен експеримент, проведен с група доброволци. Всеки от участниците си записвал срещите и запознанствата, разговорите по телефона и с помощта на други устройства – СМС, чатове, електронна поща.

След края на експеримента доброволците били подложени на изследване със скенер и от резултатите от него се установила връзка между броя на социалните контакти и интелекта.

Ефективното взаимодействие на отделния човек с останалите хора може да му помогне да се реализира в много области на живота. За да се случи това експертите съветват да се установят 3 необходими форми на социални контакти:

1. Наставници, треньори и учители – хора, които вие искате да достигнете, чиито ценности и постижения ви вдъхновяват и желаете да имате техния начин на живот. Те трябва да бъдат за вас източник на знания, опит и мотивация във всички сфери на вашите интереси.

2. Приятели, съученици, колеги, познати – равностойни на вас хора, на които винаги можете да се опрете в труден период и така да запазите спокойствие.

Добре е, ако сред тях има и такива, които се стремят към същите цели като вас или искат да постигнат начина на живот, който и вие.

Повечето от вас вероятно ще се съгласят, че получаването на знания или от спорт са съпроводени от радост тогава, когато с вас трудностите по пътя преодолява и някой друг. Така че, ако вие твърдо възнамерявате да промените начина си на живот търсете такива хора, с които вие можете да се сравнявате и да се усъвършенствате.

3. Последователи, ученици, подчинени – хората, на които вие предавате своя опит, знания и навици и по възможност ги предпазвате от грешки. Споделянето с хора на придобития опит и знания е важен компонент от вашето духовно развитие и личностното ви израстване.

Ако сте преодолели вреден навик – вдъхновете другите или си сформирайте собствена система за успех – помогнете със съвети на тези, които сега тръгват по пъти, който вие вече сте изминали.

Ако вие изградите посочената по-горе система от социални координати, вие с голяма вероятност ще станете по-ефективни, отколкото сте сега и ще постигнете успеха, който сте желали.