През 1971 г. е било получено първото електронно писмо. От тогава, за 40 години, социалните мрежи буквално щурмуваха света.

Сайтовете на социалните мрежи като Фейбук и Туитър, сега се ползват от всеки четвърти човек на планетата. Това нарастване в своята цялост се явява безобидно явление, но някои учени смятат, че социалните мрежи могат да повлияят на психическото ни здраве и на възприятието ни за света.

През 2012 г. беше публикувано изследване, в което ученитe констатираха, че използването на социалната мрежата Facebook може да се превърне в източник на вътрешна тревожност и да увеличи чувството за непълноценност у човека.

Наскоро проведено проучване с ръководител социалният психиатър Итън Крос от медицинския университет на щата Мичиган, САЩ, показа, че използването на социалната мрежа Facebook може дори да намали усещането за щастие.

Доктор Крос посочва, че на пръв поглед Facebook предоставя безценен ресурс за задоволяване на основните потребности на човека – неговата нужда да осъществява социални контакти с други хора. Но в хода на изследването се установило, че вместо да подобрява светоусещането на човека, при използването на Facebook често се наблюдава обратният резултат.

Но не са ли преувеличени подобни твърдения? Или действително е необходимо учените да започнат да предупреждават за опасностите за здравето от използването на социалните мрежи, както и за необходимостта от тяхното ограничаване.

Какво са всъщност социалните мрежи?

В действителност, социалните мрежи представляват съвкупност от няколко уеб сайта, които осигуряват възможност на хората от целия свят да общуват, обменят текстови съобщения, фотографии, видео и аудио записи.

Facebook е най-голямата социална мрежа в света, тъй като има повече от 1.2 млрд. активни потребители месечно.
Например, средностатистическият американец прекарва средно по 7.6 часа на месец в именно тази социална мрежа.

Последните статистически данни показват, че около 42% от хората в зряла възраст използват по няколко сайта на социални мрежи едновременно.

Може би, не е изненадващо, че по-голямата част от потребителите на социалните мрежи са млади хора на възраст до 30 години. Въпреки това и броят на по-възрастните потребители постоянно се увеличава.

С какво толкова ни привличат социалните мрежи?

Разбира се, едно от основните предимства на социалните мрежи е било и остава възможността за комуникация, независимо от разстоянието.

Зависими ли са повечето хора от социалните мрежи?

Последните статистически данни показват, че 63% от потребителите на американския Facebook влизат в сайта ежедневно, а 40% от тях по няколко пъти на ден.

Основната цел, която преследват повечето от тези хора с това си действие, е развлечение. Много бързо тези хора развиват система от условни рефлекси, които укрепват психологическата зависимост.

Тези, които публикуват нови статуси, получават постоянна положителна подкрепа под формата на харесвания и коментари под самото състояние. Разбира се, ако подобен навик се утвърди с годините, от не е толкова лесно човек да се откаже.

Психологическото явление Facebook зависимост е толкова разпространено, че дори е била разработена специална скала на пристрастеността към тази социална мрежа, която се нарича скала на зависимостта от Facebook Берген.

Разработена е от доктор Cecilie Andraessen и нейните колеги от Медицинския университет в град Берген, Норвегия. Скалата използва 6 критерия за измерване на степента на психологическа зависимост от Facebook.

Сред тях са: Прекарвате ли много време в планиране как да прекарате времето си в социалната мрежа и пр.