Някои витамини и минерали не са съвместими помежду си, и едновременният им прием не е желателен.

Витамините, микроелементите и другите биологично активни вещества взаимодействат помежду си в човешкия организъм.

И тези взаимодействия може да са както полезни, така и вредни за здравето.

Например, едни микронутриенти влошават усвояването на други и така способстват за дефицит на отделни витамини и минерали.

Тази статия е особено полезна за тези, които приемат витаминно-минерални комплекси, налагат си хранителни ограничения или се стараят да се придържат към принципите на здравословното хранене.

В този случай е важно да знаем как да се храним и как да приемаме комплекси от витамини и минерали, за да осигурим оптимално количество микронутриенти на организма.

Типове взаимодействие на микронутриентите

Разграничават се 4 основни типа взаимодействия на витамините и минералите:

• Химическо – осъществява се в стадий на производство на определени витаминно-минерални комплекси.

Във фармацевтичните предприятия е възможно да възникнат условия за преобразуване на химически препарати.

Например, калций и магнезий в присъствието на фосфор образуват калций-магнезий-фосфатен комплекс, който влошава абсорбцията на магнезия.

Витамин В2 може да образува стабилни съединения с цинка, но ефективността му само се увеличава от взаимодействието.

• Биохимично – сложен тип взаимодействие, за което може да е характерна конкуренция между вещества при мястото на свързване.

А също и изменения, в положителна или отрицателна за здравето посока, на интензивността на протичане на биохимичните цикли и прочие процеси.

• Физиологично – може да усилва или намалява ефективността от използването на препарат или на група препарати.

• Клинично – може да подобри здравословното състояние на болния, или в скрита форма да обуслови дефицит на хранителни вещества.

Положително и отрицателно взаимодействие на микроелементите

Взаимодействие с желязо

Калций, цинк и магнезий намаляват усвояемостта на желязото, което може да предизвика дефицит на този много важен минерал.

Неблагоприятно на метаболизма на желязото се отразява и минералът хром.

Едновременният прием на тези два минерала е крайно нежелателен.

Положително на усвояемостта и на биодостъпността на желязото въздействат витамините С, В2, А, също флуор и мед.

Взаимодействие с калций

Фосфор, цинк, желязо, натрий и кофеин посредством различни механизми влияят на нивата на калций в организма.

Тези вещества способстват за намаляване на неговата усвояемост, биодостъпност или като ускоряват екскрецията му с урината.

На усвояването на калция благоприятно влияят микронутриенти като витамин С, К, Д3, В6, а също бор и магнезий.

Взаимодействие с магнезий

Неблагоприятно на усвояването на магнезия в организма влияят фосфор, калций, цинк.

Витамините В6, Д и минералът бор увеличават нивата на усвояване на магнезий в червата.

Взаимодействие с цинк

Положителното въздействие върху усвояването и метаболизма на цинка оказват и витамините от група В, по-точно, витамини В2 и В6.

Не се препоръчва комбинирането на цинк и фолиева киселина.

Витамин В9 образува неразтворими комплекси с цинк, което значително затруднява усвояването на този минерал в червата.

Положително и отрицателно взаимодействие на витамините

Витамини от група В

Употребата на тиамин, витамин В1 е нежелателно да се съчетава с витамини В2, В3, В6 и В12. Витамини В2 и В3 разрушават тиамина.

А витамин В6 намалява биодостъпността на витамин В1, витамин В12 пък способства за развитие на алергични реакции с витамин В1.

Употребата на витамин В2 не е желателно да се съчетава с витамин В12, а също и с цинк, желязо и с мед.