Множество фактори, свързани с биологията и начина на живот на всеки един човек могат да нарушат баланса в организма му и да доведат до наченки на сърдечни заболявания. Най-ранните промени често започват още в детството или юношеската възраст и след това тихо се развиват в продължение на години, преди да се проявят в промени, които могат да бъдат открити при диагностични тестове или посредством симптомите, които имате. Най-често разпространеното сърдечно заболяване е артеросклерозата.

Началото на появата на мастните нишки – сред факторите, които причиняват ендотелна дисфункция, която прогресира в артеросклерозна плака, голяма роля имат високите нива на холестерол и в частност липопротеина с ниска плътност и други мастни киселини.

Ето както се случва:

Излишните количества от липопроитен с ниска плътност се отлага върху стените на артериите. Като основен строителен ингредиент на всяка една клетка, холестеролът постоянно циркулира в кръвта наред с други съставки, които са жизнено важни за оцеляването на клетките. Когато нивата на холестерол в кръвта, особено нивата на липопроитена с ниска плътност, са прекалено високи, излишните количества от него се отлага по стените на артериите, където специални клетки го улавят от кръвния поток. Така уловените молекули липопроитен с ниска плътност увреждат клетките и така задействат имунната система на организма. Увреждането на клетките от липопроитена с ниска плътност е процес, наречен оксидация. Тя привлича защитните вещества, свързани със защитните и имунни функции на тялото. Клетки, подобни на макрофагите, които вече се намират в стените на артериите, поглъщат оксидираните излишни мастни молекули. Тъй като имунната система на организма се опитва да премахне излишните мастни молекули и да коригира вредите, по стените на артериите се появяват жълти мастни нишки. Скоро след това още защитни клетки, които циркулират в кръвта навлизат в артериите и се трансформират в макрофаги, за да могат да погълнат излишните мастни клетки. Наред с това в процеса по отстраняване на щетите, причинени от излишните мазници, се включват и други защитни механизми и клетки. След като макрофагите погълнат холестерола, те се превръщат в специфични гъбовидни клетки, които стават видими под формата на жълтеникави мастни нишки по вътрешната страна на артериите. Тези мастни нишки продължават да нарастват и се превръщат в съединителна тъкан. Когато нивата на холестерол в кръвта са ниски и в нея има голямо количество полезен холестерол (холестерол с висока плътност), който да отвежда холестерола с ниска плътност, тези мастни нишки могат да бъдат възпрепятствани от разрастване или дори да бъдат разнесени. Но често поради големи количества холестерол и други фактори, тези натрупвания продължават да нарастват.

По неизяснени все още пътища, рисковите фактори могат също така да доведат до модифицирането на холестерола с висока плътност по такъв начин, че той вече да не може да изпълнява защитната си функция и даже напротив, да го накарат да допринася към процеса на артеросклероза.

Тъй като при този процес излишните мастни клетки се затварят в тъканта на артериите, дефакто се създават „джобове“, богати на холестерол, покрити със съединителна тъкан. Лезиите стесняват отвора на артериите и в повечето случаи довеждат до деформирането на стените на артериите с нарастването си.