Как вашето дете най-добре запомня информацията? То може да има зрителен, слухов, тактилен или двигателен тип памет.

Добре е до сте наясно по какъв начин най-добре детето му възприема информацията. И така ще ви бъде по-лесно да му помагате при подготовката на домашните работи и ученето на уроците, когато стане първи клас.

Децата възприемат новите знания чрез зрението, слуха, движенията или при докосването. При вашето дете могат да преобладават единият или и два типа възприятия и да му „куцат“ другите.

Слухова памет

Слуховите деца възприемат и запомнят основно човешка реч и други звуци. Те изразяват своите чувства вербално, те – силно се смеят и плачат, могат и да крещят от яд.
Такива деца имат логическо мислене и математически способности, навсякъде търсят ред и смисъл.

Най-добре възприемат информация чрез слуха си. За да възприемат по-добре учебния материал, тези деца е по-добре да четат и да изговарят на глас. За да запомнят по-добре стихотворенията или нещо друго, е желателно да им се закупят евтини кукли, за да разказва наученото на тях.

Това може да изглежда странно, но куклите помагат и в началното училище. И всичко, което детето е необходимо да запомни, ще им го разказва на тях. Да играят с кукли в училище обичат не само момичетата, но и момчетата особено, ако възрастните не им се подиграват заради това, а им помогнат да осъзнаят, че това е необходимо.

Визуална памет

Този тип деца възприемат най-добре информацията чрез наблюдение и чрез подражание. Визуалните деца диференцират играчките в зависимост от формата, цвета и размера. Обикновено бързо се научават да четат, но трябва да се държат далеч от телевизора, който на тях много би им отвличал вниманието.

В ранна детска възраст те не създават проблеми, тъй като могат дълго да наблюдават това, което ги заобикаля. Те лесно отвличат вниманието си с нови игри, книжки с картинки. Те са способни дълго да ги разглеждат.

Недостатъкът на визуалните деца е, че те не могат да се съсредоточават върху едно нещо, тъй като те се увличат по всичко, което видят. Особено трудно за тези деца е изпълнението на скучни еднообразни задачи.

По своята природа визуалистите най-често са хуманитаристи, тоест харесват им хуманитарните науки.

Двигателна памет

Такива деца най-добре запомнят всичко, което е свързано с движение или по време на движение. Типичен пример – запомняне на песни или стихове в съчетание с движенията.

В детството с такива деца не е лесно, те не могат да стоят на едно място, по време на учебните часове те изпитват нужда да правят нещо, а не просто да слушат учителката, която разказва урока. Когато са в учебен час, те рисуват нещо или чертаят, въртят в ръцете си молив или други предмети. Ако им се позволи да правят това, те ще запомнят материала.

На децата с такъв тип памет най-много много им се отдава да рисуват и да чертаят схеми.

Тактилна памет

Проявява се в необходимостта всичко да се докосва и да се проверява как е на допир. На такива деца им необходим физически контакт – прегръщат майките си, когато им е тъжно.

Понякога такива деца постоянно държат майките си за ръка, просто така за собствено спокойствие. Но и когато са ядосани, изразяват своите емоции също тактилно – удрят, хвърлят играчки.

Как се учи с такива деца? В предучилищна възраст им са необходими образоващи ги играчки, които могат да докосват като пъзели, кубове, книжки с меки корици.