Изследователите са открили първото доказателство за генетична връзка между децата феномени и болестта аутизъм. Учените са установили, че децата феномени имат сходни генетични вариации с близки хора, които страдат от аутизъм.

Според учените от Държавния университет в Охайо, тези общи генетични маркери се появят в хромозома 1. Констатациите потвърждават хипотезата на Джоан Рутсац, съавтор на изследването и асистент професор по психология в колежа „Мансфийлд“, Охайо.

В предишно изследване на екипа е установено, че половината от феномените в групата са членове от семейството или близки роднини на диагностицираните с аутизъм. Въз основа на по-ранната работа се изследва и открива генетичната връзка между феномен и аутизъм, публикувано онлайн в списание „Наследственост при хората“.

Въпреки че това проучване предоставя солидна основа за идентифициране на връзката, съавторът Кристофър Бартлет - доцент по педиатрия в щата Охайо, заявява, че има още много да се научи. Тези констатации са първата стъпка към отговора на големия въпрос. Изследванията не са достатъчни, но продължават.

Доктор Джоан Рутсац, казва, че връзката между децата-феномени и болните от аутизъм, вече им е известна, но това, което искат да открият учените е какво ги различава. Те имат сериозни подозрения, че този генетичен компонент ще е във фокуса на бъдещата им работа.

В изследванията на „Наследственост при хората“ участват пет деца феномени и техните семейства, които са предварително проучени, някои в продължение на много години. Всяко от децата-феномени е получило национално или международно признание за специфично умение като математика или музика. Всички проведени тестове потвърждават изключителните им дарби.

По време на проучването изследователите взимат проби от слюнката на децата и ги сравняват с тези на близки членове от семейството. За целта на тестове се подлагат от 4 до 14 роднини на всяко дете. Резултатите показват, че в семейството на всяко от децата има между един или пет души, които са получили диагноза от аутистичен спектър.

ДНК-то се екстрахира от слюнката и изследователите секвенират сегмент на ДНК, който съдържаща от 1 до 2 % гени, които образуват протеини. Тестовете се оказват по-скъпи и сложни, от секвенирането на целия геном. Изследователите планират да изследват пълния геном, който ще разкрие повече информация за генетичните мутации. Според учените, резултатите от направеното откритие са знак, че има много повече от нещо общо в генетичния състав на децата феномени и членовете на техните семейства, които са диагностицирани с аутизъм.

В ранната си работа Рутсац измерва вниманието към детайлите и установява, че децата феномени и страдащите от аутизъм хората имат по-високи резултати на тестовете. А децата феномени значително се открояват с работната памет и резултатите на почти всички тестове са над 99%.

Според учените може да съществува наследствен ген, отговорен за създаването на феномени. Те смятат, че вундеркиндите имат някои защитни гени, които ги спасяват от дефицит и също са свързани с аутизъм.

Тестовете не могат да определят дали някой от семейството е щял да се превърне във феномен. Учение не успяват да открият и кои гени са причина за мутациите, но според тях това е едно добро начало и работата в тази насока ще доведе до успех.