Натрупвайки малко по малко неизказаните емоции, потискайки от вежливост или страх гнева, обидите, разочарованието, ние създаваме в себе си излишен потенциал от емоционална енергия.

Всички сме виждали буреносен облак, който постепенно се формира от водните изпарения и акумулира в себе си огромна енергия. Когато достигне критична маса, започва освобождаването на акумулираната енергия във вид на буря и дъжд, за да върне отново системата към равновесие.

В живота на почти всеки от нас вероятно е имало много подобни случаи. Първоначално разбираме, че да се ядосваме не е добре. След това започваме да сдържаме възникналия импулс, не осъзнавайки, че това ще доведе до още по-мощно избухване в бъдеще.

Именно затова – потискането е най-неудачният способ за управление на собствените емоции.

Потискайки емоциите си, ние натрупваме критична маса от емоционално напрежение, която по някакъв начин трябва да се освободи, за да се върне нашата психическа система в състояние на равновесие.

Психолозите препоръчват на своите пациенти:

• На първо място, да понижат вероятността от поява на гняв и раздразнение, като за тази цел е необходимо усвояването на специални техники, за което може да ви помогне всеки по-опитен психолог, затова ако смятате, че имате нужда, е добре да се обърнете към такъв.
• На второ място, ако раздразнението все пак е възникнало, ефективно и безопасно да се освобождават от нея чрез промяна на фокуса на мисълта от събитието, предизвиквало разгневяването в положително направление.

Какво да направите, за да не допускате емоционални сривове?

1. Понижете нивото на своите очаквания към околните. Колкото повече очаквания, толкова по-голяма вероятност те да не се реализират;
2. Приемане на другите хора. Останалите не са длъжни да бъдат такива каквито вие желаете. Оставете другите хора правото да решават какви да бъдат и какво да правят и да определят кое за тях е правилно и кое не.
3. Направете опит да понижите влиянието на своето его. Това може да се постигне благодарение на това, че вие признавате на правото на другия човек да има и да удовлетворява своите интереси и потребности, дори и ако вие не сте съгласни с това.
4. Променете отношението си отношение на прекомерната значимост към събитията, вещите и така нататък. Колкото по-голямо значение отдаваме на нещо, толкова по-
голям излишен потенциал генерираме към обекта с повишената за нас значимост.
5. Веднага преглъщайте или по-скоро не обръщайте внимание на обидите и възможно по-скоро прощавайте на другия човек. Обида, вина, гняв това са източници за излишен емоционален потенциал.
6. Развивайте чувство за благодарност – това е киселината, която разтваря излишният емоционален потенциал и довежда психиката до състояние на равновесие.
7. Занимавайте се с това, което ви носи удоволствие. Попълвайте своя емоционален резервоар с позитивни емоции и него няма как да остава място за негативните.
8. Спорт, сън, секс, здравословно хранене и минимум алкохол – нашето тяло е мощна фабрика за преработване на отрицателни емоции. Използвайте неговият потенциал на 100% и ще бъдете щастливи и съответно няма да ви се налага да се справяте с последствията от емоционалните сривове.

Анекдот:

„Всеки има своята рецепта за щастие. У нас на пода е написано – утре ще започна да бягам сутрин. Утре ще се събудя и ще видя надписа и ще си помисля: добре, че не е днес“.