Добре е известно, че наличието на телевизор в спалнята на детето може да има пагубно влияние върху качеството и продължителността на неговия сън. Този факт е бил потвърден от многобройни научни изследвания.

Но тези, изучаващи въздействието на малките екрани върху съня на детето , като смартфона или таблет, са много по-малко.

Същевременно тези устройства са още по-опасни, тъй като привличат вниманието не само със светлината при гледане, но и могат да подават звукови сигнали тогава, когато детето вече спи или дори да го събуждат.

Авторите на новото изследване, проведено сред ученици от 7-ми и 4-ти клас в училища в щата Масачузетс, направили опит да проучат връзката между наличието на включени смартфони в спалнята на децата и качеството на техния сън.

Те използвали фактическите данни от изследването, чийто предмет било детското затлъстяване, проведено през 2012 година. Използвани са 2 крайни точки – времето, в което детето отива да спи в делнична вечер и субективното му усещане в края на учебната седмица, за това дали се е наспивало достатъчно добре през изминалите 5 дни.

Продължителността на съня е изчислявана като интервал от времето, в което отива да си ляга до времето на събуждане, през делничните дни.

Пълноценността на съня се е определяла чрез анкетиране на учениците – на тях им бил задаван въпросът – „За колко дни от изминалата седмица сте имали усещането, че не сте спали достатъчно, за да възстановите силите си? “

По този въпрос децата били разделени на 2 групи – на тези ученици, които казали, че са успявали да се наспят 3 и по-малко дни в седмицата – достатъчен сън и тези, които отговорили, че повече от 4 дни не са успели да се наспят – недостатъчен сън.

По време на анкетирането учени също питали колко често те спят с включен смартфон около леглото? Има ли телевизор в тяхната спалня?

Били отчетени и анализирани също и показателите като пол, клас в училището, раса и субективно ниво на физическа активност. Общо в изследването взели повече от 2000 ученици.

Малко повече от половината – 54% от тях съобщили, че спят с включен смартфон близо до тях, а 75% имали телевизори в спалнята. По-често с включен смартфон спели седмокласниците – 65%, в сравнение с четвъртокласниците – 46%. Средното време за нощен сън на седмокласниците било 8.8 часа, в сравнение с 9.8 часа сред четвъртокласниците.

Децата, които спели в близост до мобилно електронно устройство, спели с 20.6 минути по-малко в сравнение с връстниците си, които нямали в близост включен смартфон по време на сън. Подобна взаимовръзка била установена и при децата, при които в спалнята имали телевизор.

Разликите в продължителността на съня били предизвикани основно от времето, в което отивали да лягат да спят.

Авторите на изследването стигнали до заключението, че сънят в непосредствена близост до мобилно електронно устройство като смартфон и таблет, наличието на телевизор в спалнята и голямата продължителност на времето, прекарвано в гледане на тези екрани, е свързано с намаляването на неговата продължителност /на съня/.

Резултатите от това проучване не са изненадващи за никого, но бидейки облечени в научна рамка и публикувани в научни рамки – те разкриват пред прекалено големите мащаби на този проблем, който е възможно да има непредвидени последствия на нормалното развитие на децата.