Причините за деформация на зъбните редици при децата и тийнейджърите могат да бъдат наследствени или вродени.

Но най-често това са придобити проблеми.

Дефектите на зъбната редица при децата и юношите предизвикват нарушения на дъвкателния апарат и на общото състояние на организма. Изменя се захапката, начинът на поглъщане, нарушават се дъвкателните функции и на формирането на речта.

Променя се положението на главата и на стойката на детето. Освен това аномалиите на зъбите влияят на психиката на детето. Такива деца често започват да избягват да общуват и се изолират от околните.

Причините за деформация на зъбните редици при децата и юношите са разнообразни и много от тях могат да бъдат предотвратени.

Наследствени и вродени аномалии на зъбите

Предразположеността към деформации на зъбно-челюстната система могат да се предават по наследство. Единно мнение за това кои дефекти на зъбната редица са наследствени, засега няма.

За разпространено наследствено заболяване се смята адентията – вродено липса на зародиши на зъби. Сред зъболекарите съществува предположение, че към наследствените деформации на зъбните редици се отнасят аномалиите на захапката, диастема.

По наследство могат да се предават несъвършеният емайло- и дентиногенеза /неправилното формиране на емайла на зъба и на дентина/. Тези заболявания правят млечните и постоянните зъби слаби, те бързо се изтриват.

Наследствеността също играе роля и в появата на излишни зъби, тоест на допълнителни постоянни зъби. Те невинаги пробиват, но ако го направят, могат да имат ненормална форма и да се появят на всяко място.

Най-често тези малки зъби са с форма на конус и са разположени между централните максиларни резци на горната челюст. У нас подигравателно се наричат акулски зъби.

Вродените аномалии на зъбните редици възникват в период на ембрионалното развитие под влияние на неблагоприятни фактори. Например заболяване на майката.
Според специалисти по дентална медицина чести са и случаите, когато челюстта на пациента не се е развила до необходимите размери.

И поради това не всички зъби биха могли да се поместят в зъбната редица.

Придобити аномалии в развитието

Основните причини за деформация на зъбните редици при децата и юношите. Повечето деца и юноши биха могли да избегнат дефектите във формата и дължината на зъбите, ако техните родители навреме бяха обърнали внимание на някои особености в поведението на своето дете.

Към факторите, които способстват за неправилното формиране на захапката, а това означава и на зъбната редица, се отнасят:

• Изкуствено захранване – по време на кърмене бебето трябва да държи долната си челюст напред и да се стреми плътно да обхване зърното и да напрегне мускулите на бузите си, за да получи майчиното си мляко. Това способства правилното развитие на дъвкателния апарат.

При изкуствено захранване такова натоварване липсва. За профилактика на развитието на зъбната редица е необходимо детето да бъде кърмено.

Ако майката няма възможност, е необходимо да се подбере зърно с малко отвърстие, формата на която съответства на извивките и на еластичността на женското зърно. При хранене от шише, то не трябва да притиска долната челюст.

• Продължително напразно сучене – ако детето често суче напразно, особено след като е навършило 1 година, това води до нарушаване на растежа на зъбите, а също и до формирането на неправилна артикулация.

• Недостатъчно дъвчене – за профилактика деформация на зъбите и зъбните редици, захранването с твърда храна следва да започне на съответната възраст. Необходимо е бебето да започне да дъвче твърда храна в периода на пробиване на зъбите.