Ако вие страдате от алергии, то посещението при психотерапевт няма да ви навреди. Алергиите ви може да се развили на нервна почва.

За последните няколко десетки години разпространеността на алергиите достига катастрофални мащаби. Основно от алергии страдат хората, живеещи в градовете, въпреки че този вид заболявания се срещат и в селата.

По своята същност алергичната реакция е неадекватен имунен отговор на някакво вещество с белтъчен произход. В пролетно-летния сезон е разпространена алергията към цветния прашец, от която е много трудно човек да се избави, тъй като полените се навсякъде около нас.

Точните причини за развитие на тези заболявания все още не са напълно ясни. Един от факторите, обуславящ възникването на алергии, може да бъде прекомерната чистота. Така например, е установено, че в регионите с ниска обществена и лична хигиена алергии практически не се срещат.

Както е известно, множество заболявания имат както физически, така и психологически причини. Алергията не е изключение и прекомерната реактивност на имунната система може да бъде следствие на дълбоко душевно разстройство.

Алергията – резултат от неприемане

Специалистите твърдят, че алергията може да бъде в резултат на дълбоко вътрешно неприемане на нещо или на някого. Ако организмът не понася някакво вещество, то е много вероятно в живота на този човек да има обекти, ситуации или хора, които алергичният не понася.

Алергията към прах може да се развие към прекомерния стремеж към чистота. Идеалните „чистници“ не понасят дори и най-малкото замърсяване, което много могат и да не забележат.

Алергията към животни може да бъде следствие от някакъв неприятен случай, който се е случил с човек в неговото детство, например ухапване или нападения от кучета и т.н. Алергията към една или друга храна може да се развие, ако вие често я употребявате в състояние на гняв.

Също така хранително алергично заболяване може да се прояви, ако човек обича някого, на когото същевременно е обиден. Ако човек си забранява да се радва и да се наслаждава на живота, то в такъв случай може да развие алергия към любимите му храни.

Алергии често развиват мнителните хора, които много трудно се приспособяват към ново място и често се обиждат. За тях е присъща раздразнителност и агресия, която те обикновено не забелязват и я възприемат като нещо нормално.

При такова състояние на нервната система страда от имунитета, който с времето започва да отслабва и става прекалено чувствителна. Резултатът от това са алергични реакции към определени вещества.

Алергия при деца

Нерядко алергията при децата се съчетава с голяма ненавист и гняв към техните родители.

Следва да се отбележи, че множество детски заболявания са свързани с психологически проблеми, чийто произход е от родителите.

В такъв случай психолозите съветват родителите да се заемат със себе си и да променят не само отношението си към децата, но и към живота.

Алергията – начин за привличане на внимание

Някои хора привличат към себе си внимание със своите страдания. Те смятат, че бъдат обичани повече само ако страдат и боледуват.

За съжаление, при такова поведение заболяванията започват буквално да се „лепят“ по човека и той попада в един порочен кръг, излизането от който е изключително трудно. Всъщност, към болния човек най-често околните изпитват съжаление, а не любов.