Изучаването на психология помага по-добре да узнаем за убежденията, които са негативни, вредни и разрушителни.

Такива са желанието за всеобщо одобрение, любов и признание, навикът да мислим лошо за всички хора, които ни заобикалят, да се стремим към съвършенство и компетентност във всички области на живота и други.

Как да разберем, откъде се появяват негативните убеждения на човека за самия себе си, отношения и в живота като цяло?

Изучаването на индивидуални качества на характера, отношения със семейството, приятели и колеги помага да се справим с наличието на негативни житейски убеждения?

Какво трябва да направим за това?

Отговорите от тази статия.

1. Мислим лошо за другите

Отношенията с околните до голяма степен зависят от това какво мисли човек за тях.

Убеждението, че всички хора са неблагодарни, несправедливи, зли, на никого не трябва да се доверяват, около тях има само врагове, излага на риск човек да остане съвсем сам.

Това може да се случи, защото неговото отрицателно отношение към хората ще забележимо, дори и да се постарае да го скрие.

Това убеждение не позволява да се разкрие, дори пред близки и приятели, да изпитва емоции на радост и щастие от топлото общуване.

За да се избави от него следва да разбере причините за поява.

Възможно е фразата да не се доверяваме на никого е повтаряна често от някой от родителите в детството.

Може би някой от тях е бил предаден, измамен, затова е предал това отношение на детето.

Промяната на подобно негативно убеждение към позитивно, може да се промени, ако по-често си задаваме въпроса: „Мога ли да бъде убеден, че хората около мен са неблагодарни, лъжливи и на никой не трябва да се вярва?”

Възможността честно да си отговорим сами на себе си на този въпрос ще позволи по нов начин да погледнем към тези, които са в най-близкото ни обкръжение.

Възможно е да си намерим приятели, да оправим отношенията с колеги, приятели, с партньора.

Най-често това е характерно за хората, които страдат от неувереност и ниска самооценка и не умеят да се подкрепят сами.

Убежденията, които имат, могат да звучат приблизително така: „Трябва да ме приемат и обичат всички – приятели, колеги, роднини”.

„Ако ме критикуват, ругаят, осъждат, това е ужасно”.

Ако следва подобни убеждения, човек придобива навик да уповава на мнението на околните във всичко, което касае неговия живот и характер.

Тази форма на негативно мислене може да доведе до самота в живота.

Човек може да мисли, че ако го ругаят, или някой се е изказал лошо за него, то отношенията с този човек трябва незабавно да бъдат прекратени.

Да се избавим от подобно убеждение е възможно, ако започнем да се уповаваме на собствените си чувства и характер, по-добре да разбираме себе си.

Повишаването на самооценката, развитието на увереност, приемането на собствените негативни страни ни помагат да ги видим и в другите и да не ги осъждаме за това.

Необходимо е да разберем следното:

• Околните може и да не са съгласни, и дори да започнат да критикуват и да осъждат, но самооценката не се подлага на изменения, а винаги зависи от вътрешното отношение.

• Невъзможно е да бъдем винаги и за всички добри

Достатъчно е да бъдем добри за себе си.