Достоверността на резултатите от общите медицински изследвания зависи от множество фактори:

• Метод на изследване;
• Професионализъм на лаборантите;
• Много други фактори;

Но не трябва да се мисли, че цялата отговорност е само на лекарите – от пациента и правилността на неговата подготовка за изследване зависи също много.

За това ще поговорим и сега.

Защо са необходими общи медицински изследвания?

Медицината все още не е много точна наука.

А е в голяма зависимост от хиляди различни причини, индивидуални особености и методи за интерпретация.

Колкото повече се развива медицинската наука, толкова по-сложна става.

И толкова повече фактори се вземат под внимание при поставяне на диагноза и изработване на стратегия и тактика на лечение.

В миналото лекарите са действали интуитивно, основавайки се на оскъдни данни, които са могли да получат с помощта на минимален набор от налични средства.

Основно за тази цел са използвали собственото си зрение, слух, осезание и обоняние.

Болният е пълен и със зачервено лице, това означава, че го заплашва апоплексичен удар, време е да му се пусне кръв.

Пациентът се е вдървил и е спрял да се оплаква, мъртъв е, донесете следващия.

За щастие, времената на интуитивната медицина са останали в миналото.

Днес за диагностика или корекция на стратегията на лечение са важни, дори и минимални изменения на резултатите от лабораторните тестове.

И достоверността на резултатите може да повлияе съществено на поставянето на диагноза и на резултатите от лечението.

Практиката показва, че голяма част от грешките възникват още преди пробите да стигнат до лаборатория.

Грешките са свързани както с нарушенията на обработката и съхранение на образците, така и с неправилната подготовка на пациента за даване на материал за тестовете.

И ако лекарят даде направление за разширени или общи изследвания, пациентите трябва да направят всичко, за да изключат допускане на грешки по тяхна вина.

Ето какво може да повлияе на резултатите от изследванията:

• Физиологични фактори – възраст, пол, телосложение и начин на живот, хранене;
• Пристрастяване към алкохол и тютюнопушене;
• Фактори на околната среда – сезон, и денонощие, вредни условия на труд и др.;
• Прием на лекарства, физиотерапевтични и лечебни процедури;

Нека разгледаме всичко изброено по-подробно.

Бременност, стрес и физически натоварвания

Менструалният цикъл и бременността влияят на резултатите от медицинските тестове, затова е важно точно да се посочи срока на бременността.

Това се отнася за общите изследвания на кръв и урина.

Съставът на кръвта се променя в зависимост от фазите на цикъла.

Фазата влияе на хормоналните нива и на транспортните белтъци, на други хематологични и биохимични показатели.

Това налага жените да посочват в кой ден от цикъла е взет биологичния материал за общите изследвания.

Време от денонощието

За получаване на точен резултат е необходимо да се отчита времето от денонощието, в което е бил взет биоматериалът за общите изследвания.

Обикновено за провеждане на повечето от лабораторните изследвания се препоръчва пробите да се вземат сутрин от 7 до 11 часа.

Например, нивата на кортизола, хормонът на стреса, могат да се изменят в зависимост от времето от денонощието с до 40 пъти.

Дори и да не смятате да си изследвате кортизола, е възможно този хормон да повлияе на редица други показатели, в частност толерантност към глюкоза.

Разбира се, никой няма да ви постави диагноза „захарен диабет“ само от една проба, но дори и подозрението за това заболяване може съвсем основателно да ви съсипе настроението.