Кохортните изследвания са такъв тип медицински проучвания, които се използват за откриването на причините за определени заболявания, за установяване на връзки между рискови фактори и техните последствия за здравето.

Такива изследвания, обикновено са прогнозни или „перспективни“, тоест планират се от по-рано и се провеждат в рамките на определен период в бъдеще време.

В рамките на тези изследвания се поставя въпрос, формира се хипотеза за потенциалните причини за заболяванията.

След това учените наблюдават група от хора, набрани в кохорта/група лица със сходна характеристика или характеристики/, за определен период от време нерядко – за много дълго време, опитвайки се да открият всякакви изменения в тяхното здравословно състояние, свързани с интересуващите ги /учените/ рискови фактори.

Например, учените могат да помолят участниците да записват своите рискови фактори и определени моменти от начина им на живот в продължение на дълъг период от време. А впоследствие изследователите да анализират как тези корелират с проучваното от тях заболяване.

Такива изследвания се използват от епидемиолозите, изучаващи факторите, влияещи на здравето и заболеваемостта на населението. Кохортните изследвания по-друг начин се наричат още – инцидентни, напречни, наблюдателни, съпътстващи или перспективни.

Структурата на кохортното изследване е най-добрата от наличните научни методи за изучаване на ефектите на заподозрения рисков фактор, тъй като провеждането на по-строгия и достоверен тип изследвания – рандомизираните контролирани проучвания за изучаването на рискови фактори, се явява неетично.

Би било несправедливо една група от хора да бъде изложена умишлено в рамките на изследване на определен опасен рисков фактор и съзнателно на тези хора да бъде нанесена вреда на здравето.

Поради това в кохортните изследвания учените не се намесват в естествения ход на нещата, те само наблюдават това, което се случва с участниците.

Известно пример за кохортно изследване е това на медицинските сестри Nurses' Health Study – мащабен и дългосрочен анализ на женското здраве, започнало през 1976 година и проучващо към настоящия момент вече трето поколение медицински сестри от всички краища на САЩ и Канада на възраст от 20 до 46 години.

Това изследването е осигурявало на учените и към настоящия момент този процес продължава да предоставя на изследователите голямо количество данни за изучаване на рисковите фактори за женското здраве.

Данните от това кохортно проучване се събират и обработват в Харвардския университет по обществено здравеопазване и в женската болница в Бостън, САЩ.

Ето само някои научни изследвания, които бяха проведени въз основа на данните, получени в периода на изучаване стотици хиляди жени в рамките на Nurses' Health Study:

  • Може ли да се предскаже повишеният риск от развитие на рак на млечната жлеза по бенка на кожата?;
  • Няколко слънчеви изгаряния подред в юношеска възраст увеличават риска от меланоми с 80%;
  • Шумът в ушите по-рядко се среща при жените, които пият повече кафе;
  • Ежедневната консумация на орехи може да удължи живота;
  • „Средиземноморската диета “ удължава живота и подобрява здравословното състояние;

В рамките на това кохортно изследване участничките описват своя начин на живот и по този начин учените са си набавили много информация за вредите и ползите за здравето от различни фактори, включително и редовната употребата конкретни хранителни продукти.

Такива изследвания са подходящи за установяване на връзка между здравословното състояние и екологически фактори такива като високо ниво на химически замърсители във въздуха, водата и храната.