Предлежаща плацента или плацента превия е състояние, при което плацентата остава ниско разположена или покрива вътрешният отвор на шийката на матката. Това е опасно състояние по време на бременността, което може да застраши живота и на майката, и на бебето.

При стриктното спазване на препоръките на лекаря, бременноста може да завърши със щастлив край. За това, при поставянето на тази диагноза, трябва да запазите спокойствие и да бъдете внимателни и отговорни към това състояние.

Днес, ще обясним повече за това състояние.

Защо ниското разположение на плацентата е опасно

При развитието на плода в утробата на майката, постепенно се образуват пъпната връв, плацентата и околоплодните ципи, които осигуряват адекватното изхранване на плада и развитието му. При нормално протичаща бременност, плацентата се залавя за добре кръвоснабдената маточна стена.

В началото на бременността (до около 18та г. с.) плацентата е разположена ниско, но в последствие тя се издига нагоре. В около 5% от бременностите плацентата остава ниско разположена или покрива напълно отвора на маточната шийка. В такива случаи, връзката с плацентата не е достатъчно стабилна, тъй като долната част на стената на матката е по-тънка. Освен това, при настъпването на маточни контракции, може да настъпи кравоизлив, заради разкъсване на кръвоносни съдове, преминаващи между матката и плацентата. Предлежащата плацента пречи и на плода да премине в родилния канал, което отново е предпоставка за кървене и застрашава благоприятния край на бременността.

Кои са рисковите фактори за възникването на състоянието

Все още, не са установени конкретни причини, поради които плацентата не се издига нагоре. Съществуват, обаче, редица рискове фактори, сред които са:

- Бременност след 35-годишна възраст;

- Втора или поредна възраст;

- Къс период между заболяванията;

- Предхождащо цезарово сечение или други предхождащи операции на матката;

- Употреба на цигари или наркотици

Симптоми:

- Кървене, обикновено след 22ра г. С.

- Липса на болки и дискомфорт;

- Анемия (при по-обилни кръвоизливи).

Има ли рискове за бебето

Основните рискове за плода са свързани с недоброто му изхранване и опасността от преждевременно раждане. При по-тежките случаи с, неповлияващото се от медикаменти, кървене, може да се наложи прекратяване на бременността.

Какво трябва да е поведението на бъдещата майка

По принцип, състоянието не изисква постоянно болнично наблюдение. Налага се бременната жена да ограничи до минимум двигателната си активност.

Не се препоръчват и половите контакти по време на бременността. Изисква се и редовно наблюдение от, проследяващият бременността, акушер-гинеколог.

Плацента превия изисква ангажирането на всички близки на бременната, за да может я да се чувства спокойна и да ѝ се осигури достатъчно покой.