Какво представлява кариесът

Кариесът е едно от най-разпространените заболявания, което се регистрира при деца и възрастни. Световната статистика показва, че това заболяване влиза в двойката лидери, отстъпвайки по разпространение само по болестите на сърцето и на кръвоносните съдове. Но при някои хора изобщо не се развива кариес, а при други – множествена форма. Зъболекари с повишено внимание възприемат тази теория, тъй като има множество подводни камъни, но някои изследвания разкриват информация по този въпрос

Как се образува кариес?

Разпространението на кариеса е наистина поразително. Неговият дебют се пада на 1.5-2 години. Световната статистика показва, че около 90% от децата в училищна възраст имат поне един кариозен зъб, а при възрастните неговото разпространение е 95-99%.

Основната причина за кариес са бактерии. Известни са около 20 вида, които участват в разрушаването на зъбите. Значение имат конкретни видове бактерии, а също и техни комбинации. Така например, изследванията показват, че някои съчетания от бактерии осигуряват прогресията на кариес и преминаване в усложнения – пулпит, периодонтит и др.

За развитието на кариес е необходимо действие на предразполагащи, активизиращи фактори. Сред тях са следните:

Неправилно или нередовно миене на зъбите

В този случай нищо не възпрепятства разрастването на патогенните бактерии. И се смята, че това е един от най-мощните активизиращи фактори.

Заболявания

Всяко заболяване се отразява на състоянието на зъбите и венците, действа на звената в устната кухина като на единна система. Например, заболявания на храносмилателната система са свързани с декомпенсирана форма на кариес и засягане на венците.

Нарушение на образуването на слюнка

Наблюдава се поради различни фактори, било то болести, травми, аномалии и пороци на развитието.

Хранене

Известно е, че някои храни увеличават вероятността от развитие на кариес, други, обратното, предпазват зъбите от агресивното действие на устната кухина.

Това са само няколко фактора, предизвикващи кариес и които принуждават бактериите да се активизират и да се предизвикат необратими изменения.

Бактерии в устната кухина

Устната кухина е едно от най-гъстонаселените от бактерии места в човешкия организъм. По разнообразие от флора устната кухина надминава червата.

Съставът и съотношението на бактериите, обитаващи устната кухина, до голяма степен зависят от наследствените фактори и бактериалния пейзаж на близкото обкръжение на човека:

  • Родители, съпрузи;
  • Други хора, с които сме в тесен физически контакт;

Основната цел на изследванията се свежда до определяне на приноса на генотипа във формирането на бактериален пейзаж и впоследствие на здравето на венците и на зъбите.

Данни от изследвания

За определяне на значението на фактора наследственост доктор Карен Нилсън и нейният екип провели изследване на бактериалния пейзаж сред 485 двойки близнаци на възраст от 5 до 11 години. 205 двойки от този брой са били еднояйчни.

В хода на изследванията се демонстрира, че съставът на микрофлората на устната кухина при еднояйчни близнаци бил по-сходен, отколкото при разнояйчни. Тези данни доказват, че генетичните фактори също оказват влияние на състава на бактериалния пейзаж на устната кухина.

Но в хода на изследванията се доказва, че бактериите, които са тясно свързано с генетичните фактори и които могат да бъдат наречени наследствени. Не играят роля във формирането на кариес и разрушаване на зъбите.

Многогодишни наблюдения показват, че бактериалния пейзаж от 5 до 11 години значително се различавал. За получаване на по-пълни данни зъболекарите проучвали и с какво се хранят децата.