Днес онкологичните увреждания на дебелото черво са една от най-разпространените форми на неоплазия.

Затова е много важно да се открият симптомите на рак колкото се може по-рано, в стадий, когато е възможно да се постигне максимален ефект от лечението, за да се запази живота на болния.

Един от методите за диагностика на предракови състояния /например, на полипи/ или онкологични увреждания е колоноскопията.

Показни са също изследвания за скрита кръв и допълнителни тестове, а също и при подозрение за разпространение на туморния процес – томография на коремната кухина, с която се установява развитието на болестта извън червата.

Колоноскопия - задължителна при рискови фактори

Симптоми на рак и тяхното откриване

При множество злокачествени заболявания, сред които и на дебелото черво, характерната симптоматика възниква не веднага, а след известно време.

Тогава туморът вече може да е засегнал голям обем тъкани, което усложнява лечението и влошава прогнозите.

Затова остро стои въпросът за скрининга, ранно откриване на неопластични процеси, когато е възможно ефективно да се лекуват.

Днес водещи начини за откриване на симптоми на рак са изследвания на изпражнения за скрита кръв и използване на ендоскопски методи.

Много хора, които вече са достигнали 50-години, е необходимо да си направят скринингови изследвания, особено ако симптоми на рак са били открити при близки роднини – родители, родни братя/сестри или по-рано са имали аденоматозни полипи.

Има и редица други показания за провеждане на скринингови изследвания. Симптомите на рак на дебелото черво са сред лидерите в списъка с неоплазии.

Затова разработването на нови методи за ранно откриване – това е един от приоритетите на съвременната онкология.

Откриване на предракови патологии – полипи и не само

Най-оптимален вариант са периодични изследвания с цел установяване на предракови състояния, а също и диагностични тестове, с които може да се установи тумор в начален стадий.

Колоноскопията е златен стандарт за диагностика – освен откриването на рак на дебелото черво, може да предотврати 80% от туморите, тъй като се откриват полипи, които също могат да бъдат премахнати по време на диагностична процедура.

Не всеки полип може да се трансформира в злокачествен тумор, но е неправилно да се рискува и тези образувания да не се премахнат. 

Почти всички случаи на рак на дебелото черво започват като единични или множествени полипи.

Макар и колоноскопията да има цял спектър от показания за провеждане, е показна като един от основните методи за диагностика.

Повечето от хората на възраст от 50 до 75 години, при които са налице един от няколко рискови фактора, не са си правили това изследване.

Това е тревожна тенденция при отчитане на факта, че ракът на дебелото черво може да се предотврати чрез премахване на полипи, а в начален стадий активно се подава на лечение с благоприятна прогноза.

Тази процедура се прилага и при някои други методи за откриване на тумори, всеки метод има определена диагностична стойност, свои предимства и недостатъци.

Извършване на колоноскопия – предимства и недостатъци

С помощта на този метод на изследване може да се разгледа целият ректум и ободното черво.

По време на процедурата може да се премахне всеки подозрително изглеждащ полип или да се вземе проба от тъкан за биопсия.

При отстраняване на полипи с помощта на колоноскопия, рискът от развитие на рак на дебелото черво се понижава с 50% в близките 10 години.

Притеснителна за почти всички хора е самата процедура, възникващият дискомфорт по време на изследването и възможните рискове при провеждането му. Сред основните е перфорация на дебелото черво.

Този риск не е голям, но повечето хора се притесняват. Ако говорим за недостатъците, то колоноскопията изисква подготовка с няколко клизми, прием на слабителни и гладуване минимум ден.

По време на процедурата се използва и успокояващо средство и затова впоследствие подложилият се на изследването има нужда от време, за да се съвземе. При попадане в рисковата група изследването следва да се повтаря периодично.