Професионалните заболявания на кожата остават едни от най-важните медицински и социални проблеми.

Това е свързано с факта, че значителна част от живота си прекарваме на работното си място, в резултат на което факторите на производствената среда просто е невъзможно да не окажат влияние на състоянието на кожата на работещия човек.

В повечето случаи при такива заболявания се засягат откритите части на тялото, например, на ръцете, водят до нарушение на външния вид и значителен психологически дискомфорт.

Какво са това професионални дерматози и как да ги избегнем

Какви са причините за професионалните дерматози

Терминът „професионални дерматози” включва цяла група заболявания, при които на фона на производствената дейност се засяга кожата.

При такива заболявания възникват изменения от страна на кожата, обусловени от влиянието на вредните фактори на работното място.

Тези патологии е възможно да имат напълно различни клинични проявления. Своевременната им диагностика и назначеното подходящо лечение са много важни за пълното излекуване.

Според различни данни, сред професионалните заболявания на професионалните дерматози се падат от 35% до 80%.

С тях най-често се сблъскват заетите в металообработващата индустрия и в машиностроенето.

Тези кожни заболявания са по-рядко срещани сред работещите в химическата промишленост. Днес се наблюдава значително нарастване на честотата на професионалните заболявания.

През 2017 г. бяха публикувани резултати от изследване на специалисти по трудова медицина. Установено е, че водещо място сред професионалните заболявания на кожата заемат алергичните заболявания, над 52%.

Хроничната екзема е най-често срещана – 49%, контактен алергичен дерматит на ръцете, на лицето – 24,4%.

В преобладаващият брой случаи възникването на професионални дерматози е обусловено от контакт с различни химически вещества – киселини, основи, продукти от преработка на нефт.

Доста по-рядко изменения на кожата се развиват под влияние на физико-механичните провокиращи фактори, например, на електричен ток, а също и на различни инфекциозни агенти.

Освен външни фактори, съществуват и редица други предразполагащи фактори, повишаващи риска от възникване на професионална дерматоза.

Първо, заболявания на стомашно-чревния тракт, стресови ситуации и ендокринни нарушения.

Професионалните дерматози се разделят на 3 основни групи:

  • Болести, които се развиват под влияние на химически фактори;
  • Патологии, обусловени от въздействието на физико-механични фактори;
  • Нарушения, свързани с непосредствен контакт на пациента с микроорганизми.

Симптоми при професионални дерматози

Клиничната картина при професионална дерматоза ще зависи от характера на болестта. Симптомите на професионалната болест по нищо не се отличават от аналогичните, несвързани с професионалната дейност.

Острият контактен дерматит и професионална екзема са най-често срещаните професионални заболявания.

Професионалната екзема е с хронично протичане. Проявява се с оток и зачервяване на кожата, поява на мехури и папулозни обриви.

Почти винаги възниква интензивен сърбеж. Мехурите се пукат, като оставят след себе си ерозии. С течение на времето кожата в засегнатата област се удебелява, става много суха и започва да се напуква.

Острият контактен дерматит се характеризира със зачервяване и оток на мястото на съприкосновение с раздразващия фактор.

Дерматитът, който не се лекува, е без сериозна опасност. Създава обаче условия за вторично бактериално заразяване.

При работа със соли на тежки метали често се нарушава метаболизма на порфирина. От страна на кожата това може да се прояви с промяна на естествения цвят на кожата, възпаление на устните, наднормено окосмяване на тялото и т.н.

Принципи на диагностика и лечение

При поставяне на диагноза „професионална дерматоза” при преглед в съвкупност с установяване на контакт с провокиращи фактори в работната среда.

Допълнително могат да бъдат проведени кожни проби с предразполагащ дразнител, тестване на имунитета, биопсия на кожата с хистология.

При лечение на професионални заболявания на първо място се изключва контактът с провокиращия фактор. Понякога е достатъчно само да се използват ръкавици или други предпазни средства.

В някои случаи единственото решение е смяна на вида дейност. Провежда се същото лечение, както и при непрофесионални заболявания.

При екзема се прилагат кортикостероиди, антихистамини, витамини. Активно се прилагат и различни физиотерапевтични средства.

Как да се предпазим

Принципите на профилактика се свеждат до използване на защитни средства при работа с потенциално опасни вещества и редовни профилактични прегледи, при които още в начален стадий се установява професионално заболяване.