Има занимания, които ни пречат да се концентрираме върху важните неща.

Просто задачи?

Казано по друг начин, ако вие занимавате с нещо, което ви помага да си убивате времето, най-вероятно това е и заниманието, което поглъща времето ви. Всъщност всичко не е толкова еднозначно.

Консуматори на време – това е дефиниция, присъща за класическите подходи към тайм мениджмънта. При тях се предполага, че има набор от действия или явления, които при всяко свое проявление ви принуждават да разходвате или да губите време.

Към тях е прието да се отнасят преглеждането на електронната поща, социалните мрежи, търсенето на документи в бъркотията на бюрото в офиса, дори и разговорите с хора.

Ако говорите с термините на матрицата на Айзенхауер /съгласно която задачите могат да бъдат важни и спешни; важни, но без да са спешни; маловажни, но спешни; неважни и неспешни/, това ненужните, неспешни и неважни задачи.

Но, експертите отбелязват, че ако се изхожда от съвременния подход за управление на времето, то става ясно, че всяко явление, което в „стария“ вариант еднозначно се явява консуматор на време, е необходимо да се подходи диференцирано.

Например, социалните мрежи – христоматиен прием за консуматор на време. Много хора прекарват в тях голяма част от времето си за развлечение или от нямане какво друго да правят, но съществуват професии, в които те са необходими и се явяват работен инструмент.

От друга страна, и за човека, чиято професия не е свързана пряко със социалните мрежи, те могат и да не бъдат единствено потребители на време.

Всичко зависи от времето – например, човек има нужда да намери нови контакти в една от сферите на своята работа и за да открие такива хора, той може да използва включително Facebook, LinkedIn и така нататък.

Как да разпознавате крадците на време?

Кои дейности само и единствено ви губят времето – всъщност въпросът е в балансирането на времето, което вие посещавате на едни или други дейности. Например, можете да ограничите престоя си в социалните мрежи до един час дневно – тоест да установите определени рамки, това е напълно ефективен подход.

„От една страна човек разбира, че социалните мрежи са му необходими за изграждане на мрежа за общуване. Но от друга, той осъзнава, че ако не ограничи престоя си в тях, те започват, образно казано, да крадат от времето му, - обясняват експерти по управление на времето. – Важно е човек да реши къде е тази граница, която не следва да преминава. Това се отнася за всяка дейност, която може да се превърне в крадец на време“.

Специалистите по управление на времето търсят своите лични консуматори на време: индивидуалния подход в дадения случай е по-ефективен от обобщения.

Но има и универсални методи, полезни за всички. Например, хронометраж – той ще ви позволи да анализирате отношенията си с времето и да разберете как да организирате графика си.

Преди да вземете решение за извършването на кои дейности и занимания е необходимо да ограничите времето, което влагате в тях, опитайте да ги наблюдавате като страничен наблюдател. Опишете ги и анализирайте колко време разходвате за тях и колко смятате, че е необходимо и целесъобразно да отделяте на тях.

Да допуснем, че прекарвате във Фейсбук 3 часа дневно, 30% от тях вие се занимавате с нещо полезно – разглеждате професионални групи, търсите нужните ви контакти и така нататък, а в 70% от тях – просто разглеждате лентата с новините или разглеждате снимки на приятели и техните профили.