Остротата на зрението се поддържа от това, че очната ябълка е изпълнена с абсолютно прозрачна подобна на гел маса – стъкловидно тяло.

Различни травми на зрителния анализатор с разкъсвания на кръвоносните съдове или някои заболявания, формиращи дефекти на съдовата стена, могат да предизвикат изливане на кръв вътре в очната ябълка.

Тази аномалия има специфичен термин хемофталм, с други думи кръвоизлив вътре в стъкловидното тяло. Един от основните симптоми може да е остро нарушение на зрението, обикновено от едната страна.

Но болки в очите не са характерни. Подобно състояние изисква незабавно обръщане към лекар за подробно изследване, за да се изключат по-опасни патологии, увреждания на ретината.

Стъкловидно тяло и неговите функции – защо е опасно наличието на кръв?

Идеалното зрение се постига чрез съвършена прозрачност на всички очни среди, през които преминават лъчите, пречупвайки се в необходимата посока и фокусирайки се върху ретината.

Кухината на очната ябълка отвътре е изпълнена с безцветно и напълно прозрачно вещество, което е с желеобразна консистенция – стъкловидно тяло. То помага за пълноценно провеждане прокарване на светлинни лъчи от лещата до клетките на ретината.

Всякакви чужди субстанции или предмети, кръв, попаднали в стъкловидното тяло като последствие на травми или при определени патологии, нарушават прозрачността на средата, което рязко понижава зрението, стига се до слепота.

Стъкловидното тяло няма съдове, те са разположени в околните на него отдели на очите.

В резултат на разкъсване на съдовете изтичащата кръв може да се смеси с гелеобразната субстанция, като ограничи преминаването на светлина до почти пълна загуба на зрение.

Запазва се само способността за виждане дали светло или тъмно. Кръвта, изливаща се в стъкловидното тяло, получава специфично название – хемофталм.

Какви заболявания могат да предизвикат хемофталм?

Сред основните механизми са разкъсване на съдовете с кръвоизливи, въвличащи стъкловидното тяло. Водещи причини за това са различни патологии, метаболитни и соматични заболявания, които нарушават целостта на съдовата стена.

Подобна патология е характерна за захарен диабет, усложнена ангиопатия на ретината и увреждане на капилярите.

Провокатори и възможно да бъдат тромбози на съдовете на очната ябълка или атеросклеротични увреждания на съдовете на главата.

Хемофталм може да е усложнение на хипертония с критично протичане, когато нивото на кръвното съществено се повишава. А това води до разкъсвания на увредените от атеросклероза кръвоносни съдове.

Хемофталм може да предизвика и повишението на вътречерепното налягане при туморни, кистозни образувания, след травми на главата. Освен това провокатори на кръвоизливи могат да станат и заболявания, при които рязко се повишава налягането вътре в гръдния кош.

Накрая, кръвоизливите са характерни за заболявания, съпровождащи се с нарушения на съсирването на кръвта.

Роля на травмите и някои състояния в генезата на хемофталма

Често причина за хемофталма е проникваща травма на очната ябълка, която води до разкъсване на очните ябълки.

Ако кръвоносните съдове имат слабост на стените като вродена особеност, дори лека контузия, получена на очната ябълка – непроникваща травма, удар по очната ябълка, може да се стигне до хемофталм.

Възможни са новообразувания на очите, които с растежа на тумора, да доведат до травма на кръвоносните съдове.

Провокатори на хемофталм понякога са автоимунни патологии, въвличащи в процеса съдовите стени, а също и отлепване на ретината или изразено късогледство, на фона на което се изменя циркулацията по кръвоносните съдове на окото.