От съобщение, публикувано на сайта на Конституционния съд стана ясно, че по повод искането на 66 депутати за обявяване на противоконституционност на редица параграфи от предходните и заключителни разпоредби на Закона за бюджета на НЗОК за 2019 г. е отклонено.

В КС не стигнаха до съгласие какво да се прави с промените на тъмно

Причината е повече от прозаична, разногласия или по-скоро липса на доминиращо мнение между самите конституционни съдии, не са събрани необходимите 7 класа ЗА от 12-членния Конституционен съд, необходими за да бъде уважено искането.

Производството по допускане за разглеждане на искането за обявяване на противоконституционност се последва от образуване на конституционно дело №17 от 2018 г. с определение от 22 януари 2019 г.

Основните съображения на депутатите, отправили искането в края на 2018 г. е обстоятелството, че според тях така се нарушава основният принцип на правовата държава, прогласен в приетата през 1991 г. Конституция.

Мнозинството в парламента не може и няма право, съгласно Конституцията, с един чисто финансов закон, какъвто е бюджета на НЗОК, да прави толкова мащабни промени в толкова много на брой нормативни актове, които касаят българското здравеопазване и правата на здравноосигурените лица.

Още повече, че и самият закон е с ограничено по време действие, важи само за съответната година. А се оказва, че с него се правят редица изменения в т.нар. устройствени закони на българското здравеопазване.

Защо КС се раздели на 2 по повод отмяната на промените на тъмно

Поисканите становища от институции, пациентски организации и от академичната общност изглежда не са успели да формират преобладаващо мнение сред мнозинството от конституционните съдии дали тези параграфи да бъдат отменени.

Официално мотиви за отклоненото искане предстои да бъдат публикувани, съгласно съобщението на сайта на КС.

Но изглежда половината от конституционните съдии са преценили, че ако сега, през 2020 г., бъде взето решение да бъдат обявени за противоконституционни множество текстове в закони, регулиращи здравеопазването, които така или иначе са променени от началото на 2019 г. има вероятност да настъпи хаос, поради създалия се нормативен безпорядък.

Все пак Законът за бюджета на НЗОК в основната си част, с изключение на параграфите предмет на искането за обявяването на противоконституционност, загуби действието си от 1 януари 2020 г., когато влезе в сила новия бюджет на касата.

Другата част от конституционните съдии се предполага, че са подкрепили мнението относно недопускането на подобни промени на тъмно, които остават почти незабелязани в хаоса, който възниква винаги в рамките на бюджетната процедура в края на всяка година.