Ку треска представлява заболявание, чиито огнища са в природата, причинявано от бактерията Coxiella burnetii. Протича с остри и хронични фази.Едрият рогат добитък, овцете и козите са основните резервоари, въпреки че и други видове могат да бъдат заразени.

Инфекциозните организми се екстретират в млякото, урината и изпражненията на заразени животни.При раждането на животните големи количества от бактериите се съдържат в големи количества в околоплодните течности и плацентата.

Бактерията Coxiella burnetii е изключително устойчива на топлина, засушаване, както и на много от дезинфектантите, което позволява дългото оцеляване на бактериите в околната среда.

Заразяването на хората обикновено настъпва при вдишване на тези инфекциозни организми от въздуха, който съдържа прах от изсушен материал от плацентата, околоплодните течности и екскрементите на болен добитък.

Другите начини за предаване на бактериите на хората са редки, като например ухапвания от кърлежи, поглъщане на непастьоризирано мляко или млечни продукти и предаването от заразен човек на здрав.

Хората често са много възприемчиви към болестта и много малко количество от бактериите, могат да предизвикат инфекция.

Какви са симптомите?

Coxiella burnetii може да причини остро или хронично заболяване при хората, които най-често придобиват бактериите след контакт със заразени животни или при излагане на замърсени среди.

Симптомите на острата инфекция, обикновено се развиват 2-3 седмици след експозицията на инфекциозните организми, въпреки че около половина от хората нямат клинична картина.

Най-често наблюдаваните симптоми са:

• Много висока температура 40-41 градуса по Целзий.
• Силно главоболие;
• Общо неразположение;
• Миалгия;
• Втрисане или изпотяване;
• Кашлица, при която не се отделят храчки;
• Гадене и повръщане;
• Диария;
• Коремна болка;
• Болка в гърдите;

Въпреки че повечето хора с острата форма на заболяването се възстановяват, е възможно при някои от тях да се развият усложнения, най-често пневмония, грануломатозен хепатит, миокардит и усложнения в централната нервна система.

Заразените бременните жени са изложени на риск от преждевременно раждане и спонтанен аборт. Смъртността при инфектираните е ниска и е по-малко от 2% от хоспитализираните.

Хроничната форма на заболяването е много тежка и засяга по-малко от 5% от прекаралите острата форма.

Възможно е да се развие около 6 седмици след острата инфекция или може да се прояви години по-късно. Трите групи хора с най-висок висок от развитие на хроничната треска са бременните жени, лицата с потисната имунна система и такива със съществуващи деформации на сърдечната клапа.

При 60-70% от докладваните случаи на хронична инфекция се развива ендокардит. Но ако не се лекува при 25-60% настъпва фатален край. При такива случаи е необходимо ранно поставяне на диагнозата и започване на продължително лечение с антибиотици – най-малко 18 месеца. Други форми на хронична Ку треска се проявяват като аортни аневризми, инфекции на костите, черния дроб или репродуктивните органи.

Лечение на Ку треска

Прилага се терапия с антибиотика доксициклин при всички възрастни и при деца с други тежки заболявания. Лечението трябва да започне незабавно, когато има съмнение за инфекция с Coxiella burnetii.

Използването на антибиотици различни от доксициклин или тетрациклини се свързва с повишен риск от тежко заболяване. Доксициклинът е най-ефективен при предотвратяване на тежки усложнения, които могат да се развият в хода на инфекцията. Следователно лечението трябва да започне при клинично съмнение за заразяване и винаги трябва да започва преди да са излезли лабораторните резултати.