Директорът на американска биофармацевтична компания Хенри Джи обяви в петък вечерта пред медия в САЩ, че антителата са лекарство и решение, което работи на 100%.

Когато антитялото предотвратява проникването на вируса в човешките клетки, той не може да оцелее. Ако не може да проникне в клетката, не може да се размножава.

Затова това означава, че ако не позволим на вируса да проникне в клетката, то в крайна сметка ще загине и допълни, че антитялото обхваща вируса и го изхвърля от организма.

В началото на пътя към откриване на лекарство

Как да се отнасяме към подобни гръмки изявления? Най-песимистичното е, че революционното антитяло засега е проверено само in vitro, тоест дори не и на животни, а само в лабораторни условия.

И това означава, че пътят до превръщането му в лекарство е все още доста дълъг. Експерти твърдят, че в най-добрия случай това може да се случи в края на годината. И това при условие, че изпитванията и регистрацията на лекарството минат по ускорена процедура.

В САЩ има такъв регламент за извънредни ситуации, епидемията COVID-19 определено е такъв.

От компанията обявиха, че планират да подадат заявка именно за бърза процедура по регистрация.

Има и повод за оптимизъм

Сега за оптимистичните моменти. Демонстрира се 100% блокада на коронавируса в експеримента при много ниска концентрация на антитялото. Това означава, че то е много специфично и добре се свързва с т.нар. шипове.

Това са специфични белтъци, които са като иглички, като се свързват с рецептора АПФ2, и след това вирусът прониква в клетките, където въз основа на него започва синтез на части от вируса и тяхното събиране в нови вирусни частици.

Вълшебното антитяло се нарича STI-1499 и както твърдят от компанията, то е открито сред десетки милиарди други антитела, получени от хора, прекарали COVID-19. То се оказва най-активното, но освен него са открити още 12 други антитела към шиповете, които са с потенциал да се превърнат в лекарство.

Противовирусен щит

Първоначално от компанията планирали да създадат щит против коронавируса, вече е патентовано, дори названието за този препарат COVI-SHIELD, като се направи препарат не от един както от обикновено, а от няколко антитела едновременно.

Когато се фиксират върху шиповете на вируса на няколко места, те ще го отклоняват, без да му позволяват да се свързва с рецепторите АПФ2.

Друго предимство на този препарат е запазване на активността при мутиране на вируса. Ако от тези изменения някои от антителата престанат да работят, то коронавирусът ще формира резистентност към тях – устойчивост, други пък ще запазят активност.

Заради особената сила на STI-1499 е решено първият препарат да бъде само с това антитяло. Паралелно ще се разработват и прочие щитове от комбинация от различни антитела.

В заключение, трябва да помним и още един неприятен проблем. Моноклоналните антитела са доста скъпи лекарства, дозата за месец може да е няколко хиляди лева.

Трудно е да си представим, че ако се появи, новият препарат ще е по-евтин. Лечението с него пък от своя страна може да се превърне в огромно бреме за здравеопазването на много държави, и още повече за болните от COVID-19.

Експертното мнение – какво е то

Разработката на тези антитела като лекарства принципно е перспективна. И подобни препарати вече се използват при други болести.

От гледна точка на механизма на действие, това е приблизително същото, което е преливането на плазмата на вече преболедувалите от COVID-19. В тяхната плазма се съдържат приблизително същите антитела както и в препарата.

С тази разлика, че при излекуваните са образувани от имунната система след преболедуване, а в лекарствата са получени от биосинтез.

Що се отнася до изявленията на фармацевтичната компания, те са прибързани. Антителата са преминали само лабораторни изпитвания.

Известни са случаи, при които след успешни лабораторни тестове, при изпитвания с участие на хора на такива антитела се появяват неочаквани странични ефекти, или те са действали само по друг начин.

В някои ситуации, дори имунната система е образувала антитела срещу самите моноклонални антитела и тяхното действие се блокира, затова и инфекционостите не ги обичат.