Приетият днес на първо четене бюджет на Здравната каса е обект на остра критика от страна на Българския лекарски съюз, изразена в депозирано в Народното събрание становище от Управителния съвет на организацията.

БЛС критикува проекта за бюджет на НЗОК за 2020 г. 

Председателят на съсловната организация смята, че с така предложеният проект за бюджет на НЗОК и вече приет на първо четене за пореден път се подценяват медицинските дейности в извънболничната помощ и за тях са заложени отново твърде малко средства.

Предвидено е известно увеличаване на финансирането по това перо, но то не е достатъчно за изпълнение на препоръките в Националната здравна стратегия за 2020 г.

От БЛС смятат, че увеличаване на средствата за извънболнична помощ е необходимо във връзка с повишаването на минималната работна заплата, което влече и нарастване на разходите за осигурителни вноски, както и за издръжка.

Цените на медицинските консумативи и материали също се увеличат с повишаването на минималната работна заплата.

От 2008 г. не е правена актуализация на цените на медицинските услуги в специализираната извънболнична медицинска помощ /СИМП/ и това е една от основните критики в становището на Българския лекарски съюз.

Основният пакет обхваща общомедицински дейности – медицински прегледи, диагностика, лечение и рехабилитация, диспансеризация, 28 манипулации, както и специализирани медицински дейности по следните специалности:

  • Гастроентерология;
  • Ендокринология и метаболитни заболявания;
  • Кардиология – включва електрокардиограма с разчитане;
  • Ортопедия и травматология – обездвижването на тези крайници.

В проекта за бюджет на Здравната каса, приет на първо чете днес, е предвидено финансиране за 7,5 млн. първични прегледи в рамките на общо 21,5 млн. специализирани дейности, на вторични прегледи – общо за 3,2 млн.

Недостатъчно средства за първични прегледи

От Лекарския съюз възразяват срещу общия размера на извънболничните специализирани дейности - 21,5 млн.

Според представеното становище в Народното събрание е следвало да се предвидят и средства за третични прегледи.

Общата предвидена сума в приетия проект за бюджет за извънболнична медицинска помощ е над 264 млн. лева.  Финансирането обхваща и профилактичните прегледи на здравоосигурени жени на възраст 30-40 години.

Допълнителни средства са заложени и за две изцяло нови високоспециализирани дейности – колпоскопия и абразио на цервикалния канал.

Предвиденото финансиране за извънболнична медицинска помощ за 2020 г. е в малко по-голям размер спрямо 2019 г., но е абсолютно недостатъчно, за да обезпечи качествено здравно обслужване на здравноосигурените български граждани.