Изследването на гръбначномозъчна течност дава много важна информация и понякога дори е жизнено необходимо.

Получаването на ценна гръбначномозъчна течност за анализ е възможно с помощта на лумбална пункция – инжекция с тънка игла в долната част на гръбнака.

Лумбалната пункция се използва за лечение и с цел обезболяване.

Показанията за провеждане на тази толкова важна процедура при деца са различни заболявания – разстройства на нервната система, онкологични патологии, инфекции.

Понякога пункцията в кръста е единственият начин за поставяне на правилна диагноза и дори за спасяване на живот.

Кога, как и за кого е необходима лумбална пункция

Показания за лумбална пункция при деца

Показанията за процедурата се разделят на абсолютни и относителни. В първия случай е необходима и се прави задължително при подозрение за:

  • Невроинфекция с вирусна, гъбична или бактериална природа;
  • Гръбначномозъчен кръвоизлив, когато провеждането на други методи на изследване, е невъзможно;
  • Онкологично заболяване на обвивките на гръбначния и на главния мозък;
  • Хидроцефалия.

Лумбалната пункция се извършва и за въвеждане различни вещества с лечебна /антибиотици/ и диагностична /контрастна/ цел.

Относно показанията за патологии на нервната система с демиенилизация /например, множествена склероза/, полиневропатия, сепсис, неуточнена треска при малки деца, автоимунни заболявания, сред които лупус, паранеопластичен синдром.

Специално място лумбалната пункция заема в анестезиологията, където се използва като метод за доставка на обезболяващо към нервните коренчета и осигуряване на дълбока анестезия на долната половина на тялото без загуба на съзнание.

Възможни странични ефекти и усложнения при лумбална пункция

Лумбална пункция – сложна манипулация, която винаги се извършва от квалифицирани специалисти при спазване на определена техника. Но не е изключено развитието на странични ефекти:

  • Главоболие възниква, заради промяна на налягането на гръбначномозъчната течност, което прави детето капризно и раздразнително. В този момент майката може да помогне на малчугана да се успокои, ако го сложи на гърдите или го прегърне.
  • Болка в гърба – още едно важно неприятно явление след процедурата. Възниква, когато детето лежи по гръб или си движи краката. Достатъчен отдих помага за облекчаване на дискомфорт;
  • Оток в мястото на инжекцията – възпаление в тъканите в отговор на въвеждането на тънка игла, която преминава след няколко дни.

В редки случаи, например, при 1-5 на 1000, лумбалната пункция може да се усложни с вклиняване на главния мозък в костите на черепа, епидермоидна киста, следствие на използване на некачествени игли, кървене, инфектиране.

Лумбална пункция при диагностика на невроинфекции

Съвременните методи за невровизуализация – компютърна томография, ЯМР, са достатъчно информативни, но те не могат да заменят лумбалната пункция при диагностика на невроинфекции.

Само изследването на течността, която реално е в контакт с главния и гръбначния мозък, отразява реалното състояние.

Клиничният анализ на ликвора дава възможност да се постави диагноза на гноен и серозен менингит.

При подозрение за бактериална природа на заболяването задължително се прави посявка на течността в хранителна среда, за да се определи провокатора и неговата чувствителност към антибиотици.

Специфична роля при диагностиката на вирусната природа на възпалението на веществото в главния мозък – енцефалит.

Заболяването най-често се предизвиква от херпес вируси или от вируса на кърлежовия енцефалит, който засяга предимно тъкани на централната нервна система и остава завинаги в ганглиите на невроните.

Изследването на ликвора и откриването в него на антигени и антитела на провокатора на инфекцията има важно значение при изследване на малки деца с вроден енцефалит.

В случаите на менингит и енцефалит пункцията в кръста има не само диагностично значение, но и лечебно – намалява вътречерепното налягане.

Лумбална пункция при остра лимфобластна левкемия

Острата лимфобластна левкемия и нейните усложнения се срещат в 30-40 случаи на 1 млн. души. Тази туморна патология на кръвта представлява около 75% от всички хемобластози при деца.

Съвременната терапия дава добър резултат – в 90-98% от случаите се постига пълна ремисия и 90% 5-годишна преживяемост при деца.

Лечението трябва да започне, колкото се може по-рано, съответно и диагностиката да бъде проведена своевременно и без грешки.

Лумбалната пункция запазва своята значимост и влиза в международните медицински протоколи за изследване на деца с остра лимфобластна левкемия и невролевкемия.