Бронхиалната астма е разпространено заболяване в детската възраст. Често е с различна по степен тежест, изисква понякога сериозно и много дълго лечение.

Основен акцент се поставя на лекарствената терапия. Но днес продължава търсенето на други ефективни методи на лечение на заболяването.

Към един от тези методи може да се отнесе магнитолазерната терапия, която е разновидност на физиотерапевтичните методи на лечение.

Каква е същносттта на този метод? Използва ли се широко сред населението?

Бронхиална астма – проблем с глобален мащаб

През последните 20 години заболеваемостта от бронхиална астма много нарасна. И това се наблюдава в страните с различни ниво на социално-икономическо развитие, особено сред градското население.

Днес от астма страдат повече от 330 милиона души, 14%, от които са деца.

Бронхиална астма най-често възниква при деца и възрастни, които страдат от алергични реакции или са с наследствена предразположеност. Също астмата не е свързана с алергия.

Причините за възникване на заболяването и откриването на патологичен фактор, които водят до възникване на пристъп, невинаги могат да се установят.

Каква е същността на лечението на заболяването при деца?

Днес всеобщо признат е фактът, че не можем да се излекуваме от астма, но е възможно заболяването да се държи под контрол и дълго време да се задържа в ремисия.

В случай на алергична или атопична бронхиална астма се правят изследвания на пациента с цел откриване на виновния алерген. Въз основа на резултатите се препоръчват елиминационни мероприятия, например, поддържане на хипоалергенен бит.

Премахват се килими, възглавници с пера, използват се само изкуствени пълнители в одеялата и възглавниците и др.

При лечение на астма се използва базисна терапия, тоест такава, която детето приема постоянно, и спешно лечение, което се провежда при възникване на пристъп.

Лечението, което се назначава зависи от степента на тежест на заболяването, от вида на астмата, и от стадия на заболяването.

Лечението се предписва само от лекар – педиатър, алерголог-имунолог, пулмонолог. Така също се коригира терапията – понижава се или се увеличава дозата.

Използва ли се физиотерапия при лечение на бронхиална астма при деца?

Днес в клиничния протокол по диагностика и лечение на бронхиална астма при деца няма точка, която да касае физиотерапевтичното лечение. Тези методи на лечение се използват, но само в качество на експериментални.

Така лазерната терапия и магнитолазерната при деца, страдащи от бронхиална астма, се проявяват като прости и ефективни методи.

Лазерна терапия и нейните ефекти

При този метод се използва нискоенергетично лазерно лечение, които е електромагнитно. От дозите излъчване зависи това какъв ефект ще има лечението.

  • Ако се използват ниски дози може да се получи стимулиращ ефект на лазерната терапия;
  • При използване на средни дози ще се окаже обезболяващо действие и подобряване на кръвоснабдяването;
  • Високите дози са с противовъзпалителен ефект;

Магнитолазерна терапия – какво е нейното предимство?

При този вид физиотерапевтично въздействие лазерното облъчване се съчетава с постоянно действащо магнитно поле.

При допълнително въздействие на последното нараства проникващата способност и ефективност на лазерната терапия.

Въздействие се провежда само в областта на гръдния кош.

Как помага магнитолазерната терапия при бронхиална астма?

Лазерните лъчи чрез въздействие на клетъчните рецептори могат да коригират имунните нарушения, които лежат в основата на бронхиалната астма.

При лазерна терапия намалява хиперактивността на бронхите.