Основният постулат на макробиотиката е яж, за да живееш, а не обратното. Тази система на здравословното хранене е разработена от японеца Джордж Осава.

За него тя се превръща в система за самоизцеление. В основата на системата на храненето на Осава стои учението за равновесието на женското и мъжкото начало – енергиите Ин и Ян.

Равновесие на Ин и Ян

Преди 5000 години японските монаси се хранели по специална схема, която наричали „кухня, подобряваща разсъдъка“.

В системата на макробиотиката стояли източните митични учения за равновесието на женското и мъжкото начало – енергия на Ин и Ян.

Монасите били убедени, че именно този начин на хранене осигурява здраве, дълголетие и яснота на ума.

В средата на миналия век един японец, разболявайки се от неизлечима, според лекарите болест, създал собствена система на хранене – макробиотика, вземайки за основа древното учение на монасите.

Джордж Осава не само напълно се излекувал, но и станал учител за много хора. По света съществуват повече от 2000 центъра, в които се прилага методът макробиотика, основаващи се на неговите последователите.

Системата се основава на древните постулати за равновесието между вътрешното и външното. Съответно в храненето е важно да се отчита равновесието между растителната и животинската храна, термично обработената и суровата.

Макробиотика – същност на метода

Природата е най-добрият лекар. Лошото поведение нарушава целия порядък на света, и болестите не са нищо друго, освен наказание за човешките грехове.

Кръвта в човешкия организъм се обновява ежедневно в 1/9 своя част.

А всяка болест тръгва от кръвта. Следователно при правилно лечение организмът е способен да се изцери за 10 дни от всяка болест, съгласно методът макробиотика. Постигането на пълно обновяване на кръвта е възможно само при правилно хранене.

И тогава няма да са необходими нито антибиотици, нито операции, нито постелен режим, твърдят последователите на тази система.

Според теорията за равновесието на Ин и Ян, много заболявания се развиват, заради преобладаването в организма на човека на някоя от 2-те енергии.

За да коригирате това, използвайки макробиотиката, е необходимо да изпълните няколко прости правила.

1. Яжте храни, отгледани и произведени в региона, където живеете, съответстващи на сезона и в количеството, необходимо за поддържане на добра активност;

2. Избягвайте силни Ин и Ян храни, тъй като предизвикват неестествено силен апетит;

3. Не яжте храни, съдържащи химични компоненти, хормони, изкуствени витамини. Не са препоръчителни и генетично-модифицирани храни;

4. Сведете до минимум потреблението на течности;

5. Изключете всички видове пържена храна;

6. Всеки залък трябва да се предъвква внимателно и да се храните не по разписание, а когато изпитвате глад.

Макробиотика – Ин и Ян

Всички елементи на нашата вселена се намират в постоянно изменение и движение.

Принципът на Ин и Ян говори за това, че противоположните сили във всеки предмет или явление, обединявайки се, се допълват един друг, поради тази причина този принцип е известен като обединяващ.

Например, мъжът и жената, макар и да са едно цяло в много отношения, зависят един от друг и могат да съществуват като вид, само съвместно.

Ин – това е енергия и движение, насочено отвътре навън – женското начало. Ян олицетворява енергия и движение в посока към центъра, а също и притискане – мъжкото начало. Силите на Ин и Ян стоят на всички съществуващо в материалния свят.