Болните от депресия хора не пишат буквите заедно, а отделно едно от друга. Колкото по-тежко е тяхното състояние, толкова по-голямо е това разстояние.

Във Финландия от следващата година няма да учат децата на писмо, като то ще бъде заменено с печатни букви и с компютър. В Швейцария възнамеряват да постъпят по същия начин.

В някои окръзи на Германия също. За сега експертите на образователното ни министерство не планират подобна промяна, но е възможно да предложат да се последва западния пример.

От какво ще бъде последвано това?

Според някои експерти психолози това е най-лесният начин да бъде убита личността в човека. Те смятат, че така той може да бъде превърнат в нещо много подобно на робот.

И затова препоръчват задължително децата да бъдат обучавани да пишат на ръка. А ако не се направи това, според тях, се извършва престъпление против децата.

На определена възраст децата задължително трябва да се учат на писмо, да рисуват и да ходят на походи.

Ударът с пръстите по клавиатурата убива личността, а обучението на един човек да пише активира структурите му в мозъка, които му помагат да бъде творческа и самостоятелна личност. След 18-годишна възраст да се учи това е вече безполезно, те вече няма да се активират.

Между впрочем, в най-елитните и високотехнологични щати – Масачузетс и Калифорния не се отказват от това да учат децата да пишат на ръка. И затова има психологически обяснения, защо е нужно един човек да знае да пише на ръка, много се говори за развитието на фини двигателни умения.

А какво казват по този въпрос лекарите?

Почеркът е индивидуален и свързан с характера на човека. От тази гледна точка с него се занимават основно криминалисти-графолози. Но той има и важно значение медицинско значение.

Почеркът може да се използва за диагностика на заболявания и дори за лечение. Например в Испания е създадена методика за лечение с помощта на почерка от графолога Висенте Лиедо Парес, който бил също и психиатър.

В края на 80-те години той отишъл в Русия, където основал от нула заедно с един тамошен ендокринолог уникално медицинско заведение. И именно там била поставена основата също и на нова наука – психоендокринология, която изучава връзката между хормоните и психиката.

Главна роля в това играят т.нар. неврохормони или невропептиди. Тези молекули, състоящи се от няколко аминокиселини, регулират в организма множество процеси – от функцията на вътрешните органи до активността на нашите мускули.

Професор Парес считал, че почеркът на човека зависи от невропептидите. И тук е много важно да се подчертае, че тази връзка е двустранна. Когато невропептидите се изменят, изменя се и почеркът.

И обратно съзнателното изменение на почерка предизвиква промени в невропептидите и в резултат се изменят емоциите и психиката на човека. На това е и основана почеркотерапията на Висенте Парес.

Двойна връзка

Как това изглежда реално?

Хората, страдащи от депресия, пишат буквите отделно една от друга. Колкото по-тежко е тяхното състояние, колкото по-голямо е разстоянието между отделните букви. Ако тези хора учат да пишат правилно, то тяхното състояние ще започне да се подобрява.

В идеалния случай, тази методика е достатъчно специфична и лекарят трябва да работи с пациента индивидуално. Но е възможен и лесен вариант. На пациента се избира почерк, най-подходящ за него и като първокласник се заема с това сам.