След някои особено травматични операции пациентите дълго се измъчват от постоперативни болки. Понякога се прави епидурална аналгезия с морфин.

Обезболяването с катетър може да навреди на организма

Обезболяването с катетър не е особено удобно, а има още един сериозен недостатък, че препаратът се разпространява из целия организъм и засяга всички органи.

Изследователи от Политехническото училище на Лозана днес работят над биоразлагащ се имплант, който може да отделя обезболяващо местно и при поискване.

Този имплант не само намалява дискомфорта след операцията, но и не изисква по-нататъшна интервенция при неговото премахване.

Сърцевината на импланта е магнезиева електрическа схема с формата на малка спирала, която е с дебелина от няколко микрона. Активира се под въздействие на променливо магнитно поле. Микрорезонатор създава електричен ток, който отделя топлина.

Трудното е, че магнезият се разтваря във вода само за няколко секунди. Затова е разработен процес на микропроизводство с минимално въздействие на водната среда.

Процесът се състои от 3 етапа – физическо отлагане от парната фаза, фотолитография и захранване с йони.

Какво представлява новият микроимплант за обезболяване

В крайна сметка разработчиците успяват да създадат един от най-малките магнезиеви резонатори в света – с дебелина 2 микрона и с диаметър 3 милиметра.

Резонаторът е съединен с капсули, изпълнени с обезболяващи лекарства. Съдържанието на капсули се освобождава, когато външното електромагнитно поле след въздействие на спиралата на резонатора размеква обвивката на капсулата.

Изследователите обявиха, че са на финалната фаза на проекта, тъй като най-накрая са създадени резонатори, които работят при различна дължина на вълната.

Това означава, че можем да изпускаме съдържимото в капсулите по различно време, като се избират различни честоти.

Изобретението на екипа засега не е готово за клинично приложение.

Необходимо е да се поработи над интеграцията на резонаторите в крайното устройство и да се покаже, че могат да се прилагат лекарства както инвитро, така и инвиво.

Ако проектът бъде реализиран на 100% и започне да се използва в медицинската практика, това ще спомогне за намаляване на вредата от обезболяването.

Сега болкоуспокояващите действат чрез системата на кръвообращението, а при реализация на проекта ще може да се въздейства местно.