Описание

Мозъчно-съдова болест представлява състояние, характеризиращо се в нарушаване на циркулацията на кръвта към мозъка, което води до ограничаването или пълното отсъствие на приток на кръв към засегнатите зони.

Най-често срещаните форми на заболяването са церебрална тромбоза /40% от случаите / и церебрална емболия /30%/, последвана от церебрална хеморагия /20%/.

Друга форма на клиничното състояние са аневризмите. При жени с дефектен колаген по разклоненията на кръвоносните съдове се появяват издатини с много тънко покритие от ендотел, което може да се наруши дори и при минимално повишаване на кръвното налягане.

Това може да се случи и при капиляри, по които има отлагане на холестерол с ниска плътност. Ако се появи кървене, то резултатът е хеморагичен инсулт под формата на субарахноидален кръвоизлив или вътремозъчен кръвоизлив.

Понижаването на кръвното налягане по време на сън може да доведе до значително намаляване на притока на кръв в стеснените кръвоносни съдове като предизвика исхемичен инсулт на сутринта. Обратно, внезапното повишаване на кръвното налягане вследствие на възбуждане през деня, може да стане причина за разкъсване на кръвоносните съдове, което да доведе до вътречерепен кръвоизлив.

Мозъчно-съдовата болест засяга предимно хора в напреднала възраст или с анамнеза за диабет, тютюнопушене или исхемична болест на сърцето.

Какви са симптомите?

Симптомът е това, което пациентът усеща чрез своите сетива и описва, а признак е това, което другите хора наблюдават, например лекаря, например разширените зеници представляват признак.

Признаците и симптомите зависят от местоположението на кръвоизлива, тромба или емболията и степента на засягане на мозъчната тъкан. Генерализираните признаци и симптоми на хемораргичен или исхемичен инцидент са моторна дисфункция като хемиплегия и хемипареза.

В началото на мозъчносъдовия инцидент пациентът може да почувства лека парализа, последвана от повишаване на мускулния тонус и спастичност. Той може да загуби рефлексите си и способността си да кашля. Засегнатият може да получи и комуникационни дефицити като дисфагия, възприемчива или изразителна афазия, дизатрия и апраксия.

От какво се причинява?

Исхемичен инсулт настъпва тогава, когато кръвоносен съд, осигуряващ кръв на мозъка е блокиран от кръвосъсирване. А съсирекът може да се образува в артерия, която вече е силно стеснена. Този съсирек се нарича тромб.

Ако той изцяло блокира артерията, състоянието се означава като тромботичен инсулт. Също така кръвосъсирек може да се отдели от някъде другаде в тялото и да се придвижи чрез кръвния поток нагоре към мозъка и да запуши по-малък кръвоносен съд, състоянието се определя като емболия и причинява емболичен инсулт.

Исхемичните инсулти могат да бъдат причинени от кръвосъсирвания, които са се формирали в сърцето. Тези съсиреци могат чрез кръвния поток да достигнат до малките артерии на мозъка и да предизвикат блокирането на някоя от тях. Това състояние се означава като церебрална емболия.

Лечение на мозъчно-съдова болест

Инхибиторите на тромбоцитите в кръвта, като например аспиринът, дипиридамолът, тиклопидинът, клопидогрелът и сулфинпиразонът, играят ключова роля в намаляването на риска от инсулт.

Подробното изучаване на тези лекарства и тяхната ефективност е от съществено значение за пациентите, които са изложени на риск от мозъчно-съдови инциденти.

При наличието на анамнеза за инсулт или когато съществува риск от скорошен мозъчно-съдов инцидент, прилагането на тези лекарства може да има значителен благоприятен ефект в профилактиката и лечението на тези заболявания.

Освен медикаментозните подходи, съществуват и процедури като каротидната ендартеректомия, които представляват ефективни методи за борба с мозъчно-съдовите проблеми.

Тази процедура, при която се прави разрез в сънната артерия и се премахва натрупаната плака с помощта на дисекционен инструмент, може да възстанови нормалния кръвен поток към мозъка. След като се постигне това, артерията се зашива с конци.

Технологичният напредък постоянно променя медицинските практики в областта на неврологията и кардиологията, предоставяйки нови методи и терапии за борба с мозъчно-съдовите заболявания.

Изследванията продължават да се фокусират върху разработването на по-ефективни и персонализирани методи за лечение, които да се адаптират към специфичните нужди на всеки пациент.

Важно е да се подчертае, че успешното лечение на мозъчно-съдовите заболявания често изисква не само прилагането на специфични лекарства или процедури, но и редовен мониторинг, промяна в животния стил и поддръжка на здравословни навици. Съветите на медицински специалисти и последователното спазване на тяхното указание са от основно значение за оптималното здравеопазване.

Разбирането на важността на лечението на мозъчно-съдовите заболявания е от съществено значение не само за засегнатите пациенти, но и за техните близки. Когато се разглежда цялостната грижа за здравето, включително и лечението на подобни заболявания, ключова роля играе образованието и информираността на хората.

Информацията, предоставена за лечебните методи и възможностите за предотвратяване на мозъчно-съдовите проблеми, има потенциала да промени перспективата на индивида относно тяхното състояние.

Понятието за активно участие във възстановителни програми, спазване на режими на лечение и предлагане на подкрепа на пациентите в техния път към здраве, са важни елементи за успешното им възстановяване и подобряване на качеството на живот.