Тихият крадец на зрение е печалното определение за заболяването глаукома. Тази болест поразява очите необратимо.

Това е една коварна диагноза, която обикновено, остава незабелязана за дълго време, но в последствие нарушава нормалния начин на живот на засегнатите. Днес, ще ви разкажем повече за глаукомата, нейните прояви и диагностика.

Какво представлява глаукомата

Глаукомата обединява група дегенеративни заболявания на очите, които протичат с нормално или увеличено вътреочно налягане, при което се установява прогресивно за зрителното поле, зрителния нерв и зрението, като цяло. Глаукомата се приема за една от основните причини за ослепяване по целия свят.

Определението „тихият крадец на зрение“ идва от това, че дълго време тя протича безсимптомно и хората не осъзнават до каква степен са загубили зрителните си способности.

Глаукомата е социалнозначимо заболяване, като е от изключително значение профилактиката за тази болест.

Какви са симптомите на глаукомата

По-често, болестта засяга хора над 40-годишна възраст, но не е изключено и да е вродена. Затова, ако спадате към тази група е много важно да имате правилна преценка за зрението си и да се консултирате с офталмолог, дори и при малки, но нетипични прояви на зрителни симптоми, сред които са:

  • Затруднено зрение при редуцирана светлина;
  • Честа нужда от смяната на очила;
  • Замъглено зрение;
  • Проектиране на цветни кръгове, около ярки светлинни източници;
  • Главоболие и необичайни болки в очите;
  • Силно влошаване до загуба на периферно зрение

Кои са рисковите групи

Един от най-важните въпроси, който задават офталмолозите, при снемането на анамнезата, при съмнение за наличие на глаукома е дали някой от родителите ви, баби или дядовци е страдал от глаукома. Други рискови групи са диабетиците и хората с корени от афроамериканската раса. Установено е, че те са до 6 пъти по-предразположени към развитието на „тихата болест“.

Интересен факт е, че хората страдащи от атеросклеротична болест или анемия също спадат към рисковите групи. Както споменахме и по-горе, възрастта не е без значение по отношение на това заболяване.

Към рисковите групи спадат хората над 40-годишна възраст, като с най-голям риск са пациентите над 65-годишна възраст. Оказва се, също така, че жените са по-засегнати от това заболяване, в сравнение с мъжете.

Как възниква глаукомата

Патогенезата на заболяването, все още, не е напълно изяснена, като в последните години се появиха доста нови научни хипотези по темата. Както писахме и в началото на тази статия, при съмнение за наличието на това заболяване се следи за вътреочното налягане. При завишено вътреочно налягане, се увреждат ганглийните клетки на ретината, а механичният натиск уврежда, съответно, и зрителния нерв. В резултат на това, тези компоненти на зрителния апарат се увреждат трайно и загиват.

В последното десетилетие, беше установено, че при около 15% от пациентите, диагностицирани с глаукома, вътреочното налягане е със нормални стойности, и поради това, този маркер не се приема за единствен диагностичен показател.

Класификация на глаукомите

Първична глаукома

Среща се най-често, като засяга повече възрастните хора. Дължи се на запушване на очните канали, заради което нараства и вътреочното налягане.

Развива се в продължение на няколко години, като може и да няма изразена симптоматика. Първичната глаукома се поделя, още, на откритоъгълна и закритоъгълна.

Откритоъгълната протича, в повечето случаи, без особени оплаквания, като най-сериозното оплакване на пациентите, преди поставянето на диагнозата, обикновено е загубата на периферно зрение.

Закритоъгълната протича по-тежко. Най-характерните симптоми са: силна болка и зачервяване на очите. Обикновено, обхваща и двете очи, но постепенно.

Вторична глаукома

Този тип глаукома не се дължи на естественото стареене и в по-голямата част от случаите е придружена от други заболявания. За разлика от първичната, има бърз ход на протичане и ясно изразени симптоми.

Тя, също, се поделя на откритоъгълна и закритоъгълна, но може да бъде още, пигментна и конгенитална.

Конгениталната глаукома възниква непосредствено след раждането и родителят е този, който забелязва симптомите, като симптомите са: нарастване на едното или на двете очи; помътняване в предната част на окото; зачервяване на очите; чувствителност към светлина. Среща се по-често при момчетата.

Какво означава глаукомен пристъп

Симптомите на глаукома могат да се обострят много бързо, когато вътреочното налягане се повиши рязко. При това положение, ирисовият корен блокира оттичането на вътреочната течност.

Пациентите започват да виждат замъглено, а около източниците на светлина се виждат характерни цветни кръгове, изпитват болка в областта на очите и главоболие. При по-тежките пристъпи, може да има, също така, гадене и повръщане.

При наличие на тези симптоми, задължително трябва да отидете на лекар.

Как се поставя диагнозата

Най-важното при лечението на глаукомата, за да бъде то успешно, е поставянето на ранна диагноза. И тъй като, много често, както вече разбрахте, глаукомата протича без симптомно, е много важно да се посещават профилактични офталмологични прегледи. Препоръчително е след 40-годишна възраст, всяка година да се измерва вътреочното налягане, а при фамилна обремененост, да се съобщи на лекаря и да се проведат и други специализирани изследвания.