На здравето влияят не само диетите, физическата активност и наследствеността, но също и на кой етаж е разположено жилището.

Къде най-добре се живее?

Разбира се, много зависи от разположението на дома.

Но при равни други условия за най-неблагоприятни се смятат долните етажи – от 1-вия до 6-тия, а най-добре е да се живее на средните етажи.

Всичко, което е над 12-ти етаж, може да се определи като умерено благоприятна зона.

А сега нека разберем какви вредни фактори влияят на здравето на живеещите в жилищни блокове и кооперации.

Замърсен въздух

Източници

Около 80% от всички замърсяващи вещества във въздуха идват от автотранспорта.

Продуктите от изгарянето на автомобилно гориво съдържат оксиди и серни диоксиди, азот, въглерод, а също и бензопирен.

Чернилката по стъклата на автомобилите, разположени в близост до пътища, това е прах, която се образува от триенето на гумите в асфалта.

Кой рискува?

Тъй като всички тези замърсители са по-тежки от въздуха, от тяхното въздействие страдат живеещите по долните етажи.

Само при горещо време, когато асфалтът се нагрява, вредните вещества могат да се издигнат до средните етажи, поради възходящите потоци на топлия въздух.

Алергичните, които живеят по долните етажи, също могат да доловят високото съдържание във въздуха на прашец от растения.

Влияние върху здравето

Замърсеният с изгорели газове въздух предизвиква заболявания на дихателните органи, алергични реакции могат да се превърнат като канцероген.

Как да се предпазим?

Отворете прозорците, когато въздухът е още свеж – рано сутрин или късно вечер.

Не проветрявайте стаята в час пик.

Най-доброто време за проветряване е веднага след дъжд.

Радон

Това е естествен радиоактивен газ, който може да излиза на повърхността на земята там, където има много гранити в почвата.

Радонът е безцветен и няма миризма, затова определянето на неговото наличие в жилището без специално оборудване е невъзможно.

У нас най-високи са нивата на радон в населените места около бивши уранови мини.

Кой рискува най-много?

Радонът е по-тежък от въздуха, затова при лоша изолация на фундамента на сградата, както и при липса на вентилация на избените помещения радонът може да се натрупва в избените помещения.

Особено опасни са старите сгради – с течение на времето основите могат да се напукат и радонът да започне да прониква в мазето.

Как влияе върху здравето?

Радонът е опасен канцероген.

Повишаването на нивата на газа е вторият по значимост фактор за развитие на рак на белите дробове, на първо място е пушенето.

Начини за предпазване

Единственият начин за предпазване от проникване на радон в мазето, е изолиране на подземните помещения и направата на отдушници.

Най-неблагоприятни за живеене са долните етажи от 1-ви до 6-ти, като вредни фактори са мръсен въздух, електромагнитно излъчване, възможно натрупване на радон във въздуха.

А най-благоприятни са средните етажи от 7-ми до 12-ти.

Сред вредните фактори са възможност за повишаване на нивото на електромагнитното излъчване от антените на мобилните мрежи в час пик.

Горните етажи се считат за умерено благоприятни, като вредните фактори на тази височина са електромагнитно облъчване, по-малко кислород и ниска влажност.

Булевард или натоварена улица в близост до дома генерира високи нива на шумово замърсяване.

До известна степен положението спасяват дърветата и шумоизолиращи стени.