Въз основа на нарасналата заболеваемост и необходимостта да бъдат вземани незабавни мерки, които да възпират разпространение на коронавируса, ще бъде предложено на Народното събрание обявяване на извънредно положение.

Готвят бързо извънредно законодателство, заради коронавируса

Това стана ясно от проведено късно снощи заседание на Министерски съвет. Увеличава се инструментариума от правомощия главно на вътрешното министерство.

Ще се забрани пътуването до страни, в които има висока заболеваемост от коронавирус.

Списъкът с държавите, до които ще е забранено пътуването, ще се обновява постоянно, като ще се изготвя едновременно от две министерства – от здравно и от външно. Не е ясно кога ще обаче ще бъдат наложени тези забрани.

Вицепремиерът Томислав Дончев посочи, че обявяването на извънредно положение по никакъв начин няма да означава, че се ограничава стокооборота.

Става въпрос единствено за мерки, които евентуално могат да спрат разпространението на вируса.

Извънредното положение е по препоръка на оперативния щаб, тъй като определените сега мерки масово не се спазват.

С обявяването му институциите ще имат възможност за незабавна реакция и промяна на мерките в рамките на деня.

България е с малък брой болни в Европа, но въпреки това, предвид опасността от ескалация на заболеваемостта, се предвижда предоставяне на правомощия чрез чл. 84, т.12 от Конституцията с обявяване на извънредно положение.

Какво ще е качеството на законодателство и какви ще са мерките

Предвиждат се редица законодателни промени, свързани с неспазването на социална дистанция и карантина. Ще се предостави право на МВР да налага наказания за неспазване на правилата, както и да налага принудителна изолация на лица, които не спазват определената им карантина.

Извънредното положение ще даде възможност на правителството да изготвя бързо ново законодателство, което вече се изработва. Промените ще бъдат подложени на обществено обсъждане още до края на седмицата.

Във връзка с обявената информация се появиха мнения, че извънредното положение е начин  правителството да ограничи правата на гражданите, макар и официално да се дават гаранции, че всичко е във връзка с ограничаване на разпространението на заразата.

Предвид бързината, с която ще се изготви законодателството, не е ясно до колко ще бъде качествено то и най-вече как ще се прилага, дали няма да се стигне до произвол.

При необявено извънредно положение от Народното събрание не могат да се налагат забрани за пътуване до конкретни държави.

До момента може само да се препоръчва на българските граждани да не пътуват до страните, съгласно определен списък, който предстои да се допълни с Германия и Франция, а с някои други държави в Европа, при които заболеваемостта нарасне значително.

С обявяването на извънредно положение ще бъде приет специален закон, който ще дава правомощие за налагане на забрана да се пътува до държавите, в които вероятността от заразяване е най-голяма.

Срокът на действие на извънредното положение е неопределен и важи, докато бъде отменено с изричен акт от парламента.

Според изявленията от Министерски съвет, то ще е с действие 2 седмици.

Такъв текст ще предложи най-вероятно да се гласува на Народното събрание и ще се преценява какво е действието му и дали има реално ефект от него.

Правителството ще може да отнема и лишава граждани от права, ще управлява чрез специални декрети, които ще имат силата на закон.

Какво не може да ни отнеме властта при извънредно положение

Единственото, което не може да бъде отнемано е правото на живот и правото български граждани да не бъдат изтезавани. Всички останали права могат да бъдат ограничавани по преценка на изпълнителната власт.

Към момента в списъка са Италия, Иран, Южна Корея, Китай и Малдивите. Ще се въведе и степенуване и на опасността.

Забраната за пътуване до съответната държава ще се въвежда при обявена 4-та степен на опасност.

Когато съответната държава бъде включена в съответния списък, обновяван постоянно, българските граждани, които се намират на нейна територия, ще трябва да се приберат незабавно.

Разбира се, това няма да важи за българските граждани с право на постоянно пребиваване в съответната държава.

По отношение на втората група законодателни промени, предлага се налагането на високи глоби до 5000 лв. за онези, които не спазват карантината. По медиите се чуха и предложения до 8 години, заради същото нарушение.

Не стана ясно каква глоба или наказание ще се предвижда, ако не се спазва 1-1,5 метър дистанция от друг човек при общуване.

Вицепремиерът обяви, че могат да се спират и социални плащания – помощи, а може би и пенсии, ако не се спазват наложените забрани.

Към момента в Наказателния кодекс има определени наказания, които са предвидени при неспазването на подобни мерки, но те бяха определени като недостатъчни от вицепремиера.

С обявяването на извънредно положение съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили води до мобилизация на резерва, който ще подпомага полицията за изпълнение на извънредните мерки и ограничаване разпространението на вируса.

Мобилизацията и как и къде следва да се използват резервистите ще се определя с Решения на Министерски съвет при необходимост.