По света все по-често се говори за нанотехнологиите. Правителствата за много държави инвестират много средства в тяхното разработване, което тласка цивилизацията към прага на нова научно-техническа революция.

Революция в медицината

За първи път думата „нанотехнология“ светът чу още през 1959 година. От тогава са изминали повече от 50 години, но за нанотехнологиите все още твърде малко се говори. И това е причината повечето от нас да не съвсем наясно какво точно представляват те.

Условно се смята, че това са технологии, които позволяват да се манипулират частиците с размер от 1 до 100 нанометра – това е една милионна част от дължината на иглено ухо.

Учените говорят, че с помощта на нанотехнологиите човечеството получава карт-бланш за решението на много проблеми, особено в медицината.

Въпреки че сега още такава медицина не съществува, има всички основания да се предполага, че тя се заражда.

В много държави, в това число и в България се разработват проекти с използването на наночастици.

Говорейки за наночастиците, е нужно да отбележим, че ние имаме работа с отделни молекули и атоми. Всички ние знаем, че графитът в обикновения молив и диамантът се състоят от въглеродни атоми. Разликата е само в това как атомите на тези вещества са разположени.

Условно, същото можем да говорим и за здравия и болен човешки орган. По този начин, с помощта на нанотехнологиите ще се появи възможност съществено да се влияе на структурата на веществата.

И сюжетите от фантастичните филми, където хората са се научили да отглеждат отделни човешки тъкани и органи, постепенно ще станат реалност.

Молекулните лекари

Специалистите в областта на нанотехнологиите вече са се заели със създаването на молекулни роботи-лекари, които с много висока точност и без хирургическа интервенция да могат да отстраняват всякакви аномалии в човешкия организъм.

Такива нанороботи, например, могат да премахват излишния холестерол, да очистват кръвоносните съдове, да унищожават вирусните инфекции, а също и да доставят лекарства непосредствено до този орган, където е необходимо.

Днес вече се създават нанороботи, които могат да различават раковите клетки от нормалните. По този начин се появява възможност, избирателно да се унищожават вредните за организма клетки, без да се причинява вреда на здравите.

Също така може да се реши проблема с генетичните отклонения, тъй като наследствените заболявания днес се смятат за практически неизлечими. Това е така, защото причината тези аномалии се крие в нашия геном, който по никакъв начин не може да се промени.

С помощта на нанороботи, като се има предвид, че те са с пределно малки размери, се появява възможност да се осъществи „ремонт“ на гените, отстранявайки в тях аномалните последователности и различните структурни нарушения.

Победа над стареенето

Известният американски изобретател Рей Курцвейл, който вестник «Wall Street Journal» определи като „неуморим гений“, още през 2030-та година предрече масово съжителство на хора и машини, в частност с наномашини.

Приблизително в този период ще се появи възможност да се „пуснат“ милиарди нанороботи в кръвоносната система на човека. Те ще бъдат нещо като безупречно функциониращи комунални служби на един град.

Молекулярните роботи в нашия организъм със „строителство“ на нов материал и с отстраняване на износения. Ще се появи възможност за възстановяване на цели клетки и тъкани чрез съединяване на отделни молекули.