Настинките не са само вирусни, но и бактериални. Ако в първия случай антибиотиците не са ефективни, то при бактериални инфекции без тези лекарства просто няма как да се мине.

Защо е толкова важно да се отличава вирусна от бактериална инфекция?

В повечето случаи настинката представлява остро респираторно заболяване. Тоест причина за възникването ѝ са вируси. Но приблизително в 5-10% от случаите настинката е с бактериален характер.

Изключително важно да се отличава вирусната простуда от бактериалната, тъй като принципите на тяхното лечение са напълно различни.

Така, ако при вирусни респираторни инфекции за болния е достатъчно да съблюдава домашен режим и да приема много течности, то при бактериалните настинки е необходим друг терапевтичен подход.

В редица случаи бактериалните заболявания протичат тежко и изискват използване на антибиотици. Същевременно при вирусните настинки използването на антибиотици е просто е безполезно.

При вирусна инфекция на дихателните пътища могат да бъдат назначени специални противовирусни препарати и имуномодулатори.

Срокове и първи признаци

Както вече се посочи по-горе, вирусното засягане на дихателните пътища се среща доста по-често от бактериалното.

Инкубационният период при вирусна инфекция е приблизително 1-5 дни от момента на заразяване, същевременно при бактериална инфекция инкубационният период може да е с продължителност до 14 дни.

При вирусни инфекции на дихателните пътища периодът на първите признаци продължава около денонощие и проявлението им е доста ярко. А това не се отнася за бактериалните инфекции, които започват едва забележимо за болния.

Обикновено ОРВИ започва ярко и се съпровожда с висока или бързо покачваща се телесна температура. Бактериалните настинки се развиват незабележимо, температурата обикновено не се повишава над 38 градуса.

В редица случаи бактериалните инфекции предшестват вирусното заразяване.

Принципи на лечение

При вирусни инфекции използване на антибиотици не се налага. Най-ефективен метод на лечение е използването на противовирусни препарати, особено в началните стадии на заболяването.

За болния е показен домашния или постелен режим, обилния прием на течности и консумацията на лека храна.

Що се отнася до бактериалната простуда, то често са необходими антибиотици. Тези лекарствени препарати бързо се справят с бактериалната инфекция, възстановявайки нормалното състояние на болния.

Също така, ако настинката се проточи, се налага по-интензивно лечение. За по-адекватен избор на схемата на лечение помагат резултатите от пълната кръвна картина, бактериалната посявка, преглед по специалист по уши, нос, гърло.

Следва да се отбележи и допълнителният факт, че много българи предпочитат, когато започне, да им тече носа, да не посещават личния си лекар, за да го запознаят със симптомите си и той да ги изпрати на специалист, а се лекуват сами.

Макар и често, когато отидат при личния си лекар, той да прецени, че не им е необходимо направление за специалист, които обикновено са твърде ограничени, и да ги изпрати у дома с някои указания, които вече посочихме по-горе.

Някои наши сънародници пък правят още по-голяма грешка, че изкарват настинката на крак, като така не дават възможност на организма да се съвземе и имунната система да се справи с вируса или бактерията.

Но все пак не трябва да ги обвиняваме, тъй като са принудени от обстоятелствата – работодателят не ги осигурява на пълна заплата и съответно, ако си позволят да излязат в болнични, и то, поради банална настинка, могат да бъдат уволнени.