Днес тълпата в онлайн пространството не е просто струпване на хора, а част от нова технология, краудсорсинг, в превод от английски „ресурси на тълпата”.

Възможностите за използване на ресурсите на тълпата в медицината са поразителни. От цял свят могат да се консултират пациенти, да се поставят диагнози и да се подбира терапия с помощта на специалисти от цял свят.

Възможно е създаване на нови идеи, събиране на средства за лечение или просто предоставяне на мощността на мобилните устройства за извършване на пробив в науката.

Какво предлагат технологиите на краудсорсинга на специалистите и на ползвателите на медицински услуги?

Къде се използват ресурсите на тълпата

Краудсорсингът, като технология, предлага огромен потенциал за бързо предоставяне на по-достъпна медицинска помощ на голям брой общности или на отделни лица и за намаляване на разходите за медицинско обслужване.

Основните сфери на медицината, в които краудсорсингът може да се използва и да оказва значително влияние са:

  • Диагностика и лечение на пациенти;
  • Открити иновации;
  • Провеждане на изследвания;
  • Анализ на данните;
  • Включване на пациенти в изследвания;
  • Получаване от тях на обратна връзка;
  • Привличане на финансиране и за компании от сферата на здравеопазването;
  • Събиране на средства за заплащане от пациентите на тяхното лечение.

Краудсорсинг – лечение и диагностика от цял свят

Колко често сте търсели в Интернет и се питали познати как се лекува главоболие или от какво внезапно стомахът се е разстроил? Лекарите също предпочитат да се съветваме със специалисти, ако случаят на пациента предизвиква въпроси и съмнения, разбира се, на съвсем друго ниво. На какво?

Поставянето на диагнози и лечението на пациенти е популярен метод на краудсорсинга в медицинската сфера. Използва се при сложни медицински случаи, когато лекарите работещи с пациента, имат затруднения по отношение на неговото състояние и необходимото лечение.

Когато състоянието е критично, виртуална конференция, каквато не би била възможна без използване на краудсорсинг, може да спаси живот.

Ако търсите хора, които от личен опит могат да разберат особеностите на здравето и да споделят реакциите на организма към назначената терапия, то трябва да се възползваме от възможностите на краудсорсинга – професионалните общности от лекари и пациенти, общуването е на приятелско-експертни начала. 

Открити иновации и бизнес ангели

Иновационните разработки обикновено не предполагат възможности за отчитане мнението на човек, дори и да е максимално ангажиран с темата на изследването. Така беше някога, но краудсорсинга активно променя ситуацията.

Появява се нов термин – открити иновации. И в тях може да се вземе участие още днес. В тези иновации днес все по-често се появяват бизнес ангели – частни независими експерти, готови да финансират интересни стартъпи. Причината е все такава - откритост на информацията, тоест прозрачност.

Все повече фармацевтични и биотехнологични компании приемат предложени отвън иновации и се обръщат към краудсорсинга, за да привлекат свежи идеи отвън и да разширят възможностите за производство на нови фармацевтични и биотехнологични продукти...

Например, през есента на миналата година фармацевтичната компания Novartis открива първата от своите иновационни лаборатории в Сан Франсиско в рамките на по-голям проект за сътрудничество.

Блокчейн и медицина

Блокчейн вече е доста разпространена технология. На нея е изградена системата Bitcoin – криптовалутата.

Блокчейнът е отличен вариант за медицински изследвания, особено тези, за които си плащат. Ако се направи аналогия, то блокчейн-технологията – това е списание за отчитане, книга, в която може само да се пише. Но страници не могат да бъдат откъсвани.

Всички етапи и стъпки са видими за всеки от участниците в проекта.

На хоризонта можем да си представим наистина съвместни изследователски проекти, които обединяват учените и изследователските колективи от различните части на света за съвместна работа по достигане на големи цели.

Днес върви разработка и пилотно тестване на платформи за краудсорсинг финансиране и за изследвания.

Експоненциалният растеж на новите технологии откриват за учени и изследователи нови методи за обмен на информация и участие в различни изследвания.