Много нови лекарства срещу рак дават на пациентите съвсем малко ползи, ако ги сравним с методите на лечение, които са съществували в миналото.

Според 2 нови изследвания, представени на Конгреса на Европейската асоциация по онкология – ESMO, новите препарати рядко отговарят на високата си цена.

Съвременните лекарства против рак неефективни и скъпи

В изследванията учените се опитват да разберат, дават ли лекарствата за лечение на онкологични заболявания, разработени през последните 10-15 години, по-добър ефект от старите препарати.

Сравнявали се преживяемост на онкоболни, качество на живот и странични ефекти при различен режими на лечение.

Голяма част от новите противоракови препарати имали съвсем малко допълнителни преимущества, затова и пациенти и лекари не смятали, че лекарството е по-добро само защото е по-ново.

В изследването почти половината от новите лекарства, одобрени в Европа, в периода от 2004 до 2017 г. за лечение на солидни тумори, били с по-ниски показатели по скалата на оценка на добавъчна стойност, разработена от Европейската асоциация по медицинска онкология.

2/3 показвали аналогично нисък резултат по скалата, която използват френските регулатори.

Средно, лечението с ново лекарство за онкологично заболяване струва приблизително 2525 евро по-скъпо, отколкото със старите препарати.

Във второто изследване учените анализирали препарати, одобрени за лечение на солидни тумори при възрастни в САЩ и Европа от 2009 г. до 2017 г.

По-висока цена по-ниска ефективност на лекарството за лечение на рак

Учените не установяват връзка между цената и клиничната стойност на лекарството, която също изследвали по няколко специални скали.

Средната цена на лечението на онкологично заболяване с препарати с ниски показатели за ефективност в САЩ е над 12000 долара, а в Европейския съюз – от 4361-5273 евро.

Цените на лекарствата не са свързани с клинична полза във всички държави, в които е направен анализът.

Например, някои по-скъпи препарати за лечение на рак на белите дробове и на простатата в Швейцария са с по-ниски показатели по оценъчната скала на Европейската асоциация по онкология, от по-евтините аналози.

Учените смятат, че лекарите трябва внимателно да оценяват ефективността на противораковите препарати преди изписване и да се напомня, че старите препарати може и да са по-ефективни от новите.